W identyfikacji i ilościowym oznaczeniu leków w próbkach wodnych najczęściej stosowane są metody chromatograficzne sprzężone ze spektrometrią mas. Artykuł dostępny również w wersji anglojęzycznej.

Analityka pozostałości farmaceutyków w wodach ściekowych opiera się przede wszystkim na zastosowaniu technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas. Obok pobierania, przechowywania i transportu próbek do analizy niezwykle istotny jest etap dalszego przygotowania, który ma na celu w jak największym stopniu uproszczenie matrycy i wzbogacenie analitów. Pozostaje on szczególnym wyzwaniem w przypadku takich próbek jak ścieki surowe. W pracy omówiono problem występowania pozostałości farmaceutyków w środowisku, źródła ich emisji, obecność w oczyszczalniach ścieków oraz analitykę z uwzględnieniem technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas.

Artykuł autorstwa dr inż. Katarzyny Styszko dostępny jest w wydaniu 7-8/2016 na str. 12-21.