Analizy ekspresji genów receptorów steroidowych ER, PR oraz HER2 i Ki-67 metodą immunohistochemiczną są niezmiennie złotym standardem diagnostycznym, umożliwiającym podjęcie decyzji terapeutycznej.

TEMAT NUMERU 9-10/2016

Rak piersi to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet, a skuteczność jego leczenia zależy od doboru odpowiedniej terapii antynowotworowej. Badania profili ekspresji genów umożliwiły wyodrębnienie podtypów molekularnych raka piersi, co ma znaczenie predykcyjne, gdyż określenie molekularnego podtypu raka piersi ma na celu wyodrębnienie chorych, u których dany rodzaj terapii odniesie najlepsze skutki lecznicze.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 9-10/2016 na str. 8-13.