Systemy wentylacji laboratoriów są systemami energochłonnymi i w wielu przypadkach mogą mieć decydujące znaczenie dla energooszczędności budynku oraz kosztów jego eksploatacji.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne budynków stanowią zwykle znaczący udział w budżecie firm i instytucji. Energooszczędność i efektywność ekonomiczną współcześnie projektowanych obiektów można osiągnąć tylko dzięki zaangażowaniu w proces projektowania wszystkich branż oraz inwestora i użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku laboratoriów, w których to wymagania technologii, ale również często wymagania samych użytkowników, mogą odgrywać znaczącą rolę dla wielkości projektowanych systemów wentylacji, które we współczesnym budownictwie mogą pochłaniać nawet do 90% całkowitej energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia.

W artykule przedstawiono charakterystykę systemów wentylacji laboratoriów oraz zwrócono uwagę na wpływ użytkowników i inwestora na ich koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Publikacja autorstwa dr. inż. Łukasza Amanowicza, dr. inż. Michała Szymańskiego i dr. inż. Radosława Górzeńskiego z Instytutu Inżynierii Środowiska, Politechniki Poznańskiej dostępna jest na w numerze 9-10/2016 na str. 49-55.