W dniach 2-3 września w Katowicach odbyła się druga część konferencji naukowo-szkoleniowej pt. Przydatność kliniczna medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

W dniach 2-3 września w Katowicach odbyła się druga część konferencji naukowo-szkoleniowej Przydatność kliniczna medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Pierwsza część konferencji miała miejsce w styczniu i zachęciła do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń między lekarzami i diagnostami laboratoryjnymi.

Badania laboratoryjne obiektywnie opisują stan zdrowia pacjenta. Pozwalają na wcześniejsze rozpoznanie choroby i pomagają w podjęciu właściwej decyzji terapeutycznej. Diagnosta laboratoryjny jest więc aktualnie osobą zaangażowaną w proces leczenia i staje się dla lekarza jednym z uznawanych partnerów w procesie diagnostycznym.

Podczas drugiej części konferencji, wykładowcami byli ponownie doświadczeni lekarze, gdyż założeniem organizatorów było przedstawienie diagnostyki laboratoryjnej widzianej właśnie z perspektywy doświadczonych klinicystów.

Na spotkaniu poruszano kwestie przydatności klinicznej medycznej diagnostyki laboratoryjnej w kardiologii, immunologii, ginekologii i położnictwie, reumatologii, nefrologii, medycynie ratunkowej i w medycynie pracy, diabetologii, medycynie tropikalnej, a także w urologii, hematologii i neurologii.

Pełna relacja z wydarzenia zostanie opublikowana w wydaniu 11-12/2016 czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

Fot. P. Prencel