Przedstawiamy sylwetkę prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka – od 1 września 2016 r. rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wybitnego naukowca specjalizującego się w hydrologii i geologii inżynierskiej.

Przedstawiamy sylwetkę prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka – od 1 września 2016 r. rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wybitnego naukowca specjalizującego się w hydrologii i geologii inżynierskiej, pracownika Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 2008–2016 pełniącego na Uniwersytecie Śląskim funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Nadrzędnym celem rektora  jest praca na rzecz wzmocnienia wspólnoty akademickiej. Prof. Andrzej Kowalczyk jest zaangażowany w przedsięwzięcia edukacyjne oraz współpracę środowiska akademickiego z instytucjami otoczenia biznesu, otoczeniem społecznym, gospodarczym i samorządowym. Wśród założeń na najbliższe cztery lata urzędowania zawartych w 10 głównych zobowiązaniach rektora wobec wspólnoty uniwersyteckiej prof. Andrzej Kowalczyk wymienia m.in.: wzmocnienie pozycji naukowej wydziałów, minimalizację biurokratycznych obciążeń, wsparcie dla pozyskiwania zewnętrznych środków na badania i innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz wzmocnienie współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem Uczelni. Panu Rektorowi i wszystkim nowo wybranym władzom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz Uczelni.