DOS47 – przełomowa technologia opracowana przez Helix BioPharma, która już wkrótce może otworzyć drogę do efektywnej terapii nowotworów litych, została zaprezentowana podczas tegorocznego Kongresu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem.

DOS47 – przełomowa technologia opracowana przez Helix BioPharma, która już wkrótce może otworzyć drogę do efektywnej terapii nowotworów litych, została zaprezentowana podczas tegorocznego Kongresu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (AACR – ang. American Association for Cancer Research). Kluczowe badania nad platformą będą realizowane w Polsce.

Konferencja AACR zgromadziła światowej sławy naukowców i lekarzy, zajmujących się rozwojem immunoterapii w obszarze onkologii. Podczas czterech dni spotkań przedstawione zostały ostatnie odkrycia, niosące nadzieję dla pacjentów z ciężkimi, niewyleczalnymi dotychczas nowotworami – w tym opracowywana przez Helix BioPharma technologia DOS47.

Możliwość zaprezentowania wyników badań nad DOS47 podczas AACR traktujemy jako wyróżnienie i potwierdzenie naszej ekspertyzy w obszarze rozwoju immunoterapii nowotworów. Waga mikrośrodowiska guza, z roku na rok jest coraz wyraźniej dostrzegana przez naukowców z całego świata. Okazuje się, że badania nad nim prowadzone, nie tylko przyczyniają się do lepszego rozumienia mechanizmów zachodzących w zaatakowanym chorobą organizmie, ale także otwierają nowe  i efektywne ścieżki terapeutyczne. Poza L-DOS47 – pierwszą technologią skoncentrowaną na modulacji pH mikrośrodowiska guza, będącą w drugiej fazie badań klinicznych wśród pacjentów w monoterapii raka płuca NSCLC – interesujące wyniki przedstawili m.in. naukowcy z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. Wykazali oni zależność między poziomem kwasu mlekowego w guzie, a ryzykiem przerzutów nowotworu piersi do innych organów – powiedział Heman Chao, Dyrektor Naukowy Helix BioPharama, który prezentował wyniki platformy DOS47 podczas AACR.

DOS47 – na czym polega przełom?

Nowotwory lite (o zwartej, jednolitej masie) wytwarzają wokół siebie kwaśne mikrośrodowisko (o niskim pH), w którym komórki naszego układu odpornościowego – limfocyty T – nie mogą prawidłowo funkcjonować. Technologia DOS47 (koniugat ureazy pochodzenia roślinnego z przeciwciałem rozpoznającym specyficzny antygen na powierzchni komórek nowotworowych) jest w stanie w znaczącym stopniu podwyższyć pH w otoczeniu i wewnątrz guza, niejako „odsłaniając” go na działanie wspomnianych komórek układu odporności. Umożliwia to uzyskanie wysokiej skuteczności leczenia.

Helix rozwija również komplementarną technologię CAR-T, czyli pobrane od chorego i zmodyfikowane genetycznie limfocyty T, które mogą skutecznie atakować guz pozbawiony „tarczy ochronnej” przez DOS47.

Na przestrzeni ostatnich lat w immunoonkologii dokonał się znaczny postęp. DOS47 pozwoli po raz pierwszy wykorzystać technologię CAR-T (osiągającą pond 95% skuteczności w terapii nowotworów krwi), także w leczeniu guzów litych. Dodatkowo dumą napawa fakt, że badania nad obiema technologiami prowadzone są również w Polsce – powiedział dr Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu Helix Polska, spółki należącej do Helix BioPharma.

Konferencję poświęconą Immunoterapii Nowotworów zorganizowały wspólnie Instytut Badań na Rakiem (CRI – ang. Cancer Research Institute), Stowarzyszenie Immunoterapii Nowotworów (CIMT – ang. Association for Cancer lmmunotherapy), Europejska Akademia Immunologii Nowotworów (EATI – ang. European Academy of Tumor Immunology) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem (AACR – ang. American Association for Cancer Research). Wydarzenie zgromadziło najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie immunoonkologii z całego świata.

21 października 2016 r. firma Helix BioPharma zaprezentuje również wyniki badań poświęconych technologii CAR-T w terapii nowotworów. Wystąpienie odbędzie się podczas konferencji Immunologia i Immunoterapia Nowotworów (Tumor Immunology and Immunotherapy), organizowanej w Bostonie przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem (AACR).