W dniach 20-21 września 2016 r., podczas 59. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu odbyło się Mikrosympozjum Kalorymetrii i Analizy Termicznej.

W dniach 20-21 września 2016 r., podczas 59. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu odbyło się Mikrosympozjum Kalorymetrii i Analizy Termicznej. Organizatorką wydarzenia była prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska.

W ramach Mikrosympozjum przedstawione zostały zagadnienia dotyczące różnych kierunków zastosowań szeroko pojętych metod analizy termicznej w tym połączeń STA (termograwimetrii z DTA) i mikrospektroskopii FTIR, a uczestnicy mieli okazję obejrzeć pracujący układ i przekazaćwłasne próbki do pomiaru firmie HAAS.

Kalorymetria i analiza termiczna stanowią podstawowe i powszechnie stosowane metody charakterystyki materiałowej. Są często codziennym narzędziem pozwalającym na poznawanie właściwości materiałów oraz mechanizmów i kinetyki przebiegu wielu procesów, prowadząc niejednokrotnie do innowacyjnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych. Uzupełnieniem mogą być pomiary spektroskopowe próbek poddawanych procesom termicznym a połączenie obu tych technik daje szerokie spektrum nowoczesnych badań i analiz. Połączenie powyższych z zastosowaniem kamery rejestrującej obraz próbki w tyglu w czasie rzeczywistym dla pomiarów DSC, STA I DMA Hitachi Haas stanowi innowacyjne poszerzenie zakresu wiedzy o badanych procesach, podczas PTChem Haas przedstawiał opatentowane połączenie DSC z kamerą i wideo próbki w funkcji przesuwających się punktów na krzywej DSC.

Podczas Mikrosympozjum zaprezentowane zostały, między innymi w formie wykładów i posterów, możliwości zastosowań metod termicznych w różnych obszarach badań. Spotkanie to było miejscem zarówno prezentacji własnych doświadczeń, jak i okazją do dyskusji w gronie specjalistów z różnych dziedzin.

Kolejne Mikrosympozjum odbędzie się w przyszłym roku, podczas 60. Zjazdu PTChem we Wrocławiu.