W dniach 5-9 września 2016 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

W dniach 5-9 września 2016 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej - spotkanie specjalistów, naukowców i przedstawicieli gospodarki, w celu prezentacji i wymiany doświadczeń z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.

W tym roku organizatorem była Politechnika Łódzka. Konferencja zgromadziła przedstawicieli nauki oraz przemysłu, podejmujących dyskusję nad strategicznymi kierunkami badań, zastosowań aplikacyjnych, trendów rynkowych i technologicznych.

Prezentowane najnowsze rozwiązania w systemach zautomatyzowanych reaktorów procesowych HAAS stały się inspiracją do zastosowania w nowych projektach badawczych. Innowacyjne analizatory termiczne Haas w zakresie termograwimetrii TGA z DTA, różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, TMA i DMA Hitachi High Tech, odznaczające się unikalną czułością i dokładnością kontroli temperatury i masy, umożliwiające badanie przemian fazowych, m.in.zeszklenia, topnienia, krystalizacji, zmiany masy, odporności termicznej, ciepła właściwego, odporności na utlenianie, czystości – zaskoczyły możliwością zapisu obrazu próbki w czasie rzeczywistym. Obraz wideo i sekwencja zdjęć doskonale dopełnia informacje DSC, STA z FTIR, DMA odpowiadając często na pytania, które pozostawia krzywa.

Podczas Konferencji miał miejsce Innovation Day, podczas którego zaproszeni goście dzielili się swoimi doświadczeniami, a następnie wymieniano koncepcje podczas paneli dyskusyjnych. Ciekawą pozycją programu była Sesja Studenckich Kół Naukowych.