V Polski Kongres Genetyki odbył się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniach 19-22 września.

V Polski Kongres Genetyki odbył się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniach 19-22 września.

Ponad 800 uczestników, w tym przeszło 160 wykładowców zagranicznych i polskich, brało udział w sekcjach dotyczących genetyki człowieka, zwierząt, drobnoustrojów i roślin.

Kongres organizowany był przez Polskie Towarzystwo Genetyczne z prof. Barbarą Naganowską na czele, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka reprezentowane przez przewodniczącego prof. Lucjusza Jakubowskiego oraz współdziałającą w sposób partnerki firmę GrupaMedica.

Peła relacja z wydarzenia zostanie opublikowana w numerze 11-12/2016 czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski". Zapraszamy do lektury.

fot. A. Garniewska