W czerwcu 2016 r. nakładem wydawnictwa John Wiley & Sons ukazała się książka pod redakcją Rajmunda Michalskiego zatytułowana Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research.

Techniki łączone oparte o metody separacyjne (najczęściej chromatograficzne i elektroforezy) oraz detekcję (zazwyczaj spektrometrię mas) znajdują coraz większe zastosowania w badaniach środowiskowych, klinicznych, przemysłowych czy kontroli jakości żywności.

W czerwcu 2016 r. nakładem wydawnictwa John Wiley & Sons ukazała się książka pod redakcją Rajmunda Michalskiego zatytułowana Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research. Autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści z zakresu technik łączonych z Polski, jak zagranicy. W poszczególnych rozdziałach opisano: podstawy chromatografii jonowej, zastosowania detektorów spektrometrii mas w badaniach środowiskowych, wysokosprawną chromatografię cieczową w połączeniu z detekcją MS, zastosowania techniki IC-MS w geochemii środowiskowej związków organicznych, analizy ubocznych produktów dezynfekcji wody i kwasów halogenooctowych metodami IC-MS i IC-ICP-MS, badania różnych anionowych metabolitów w materiałach roślinnych i zwierzęcych metodą IC-MS, oznaczanie chloranów(VII) w różnych matrycach oraz przygotowanie próbek do chromatografii jonowej.

Publikację polecamy wszystkim zainteresowanym zarówno zastosowaniami technik łączonych opartych o chromatografię jonową, jak i analityką specjacyjną.