Podczas Kongresu odbyło się ponad 130 wykładów w ramach dwudziestu dwóch sesji tematycznych poświęconych całemu spektrum zagadnień badanych przez współczesną biologię.

W dniach 13–16 września 2016 r. odbył się we Wrocławiu II Kongres Polskiej Biologii –  “BIO2016 – Expanding beyond the limits”. Kongres był wspólnym spotkaniem biochemików, bioinformatyków, biologów molekularnych i komórkowych oraz biotechnologów zrzeszonych w polskich towarzystwach naukowych. Wydarzenie było jednocześnie jubileuszowym, 50-tym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch) oraz 13-tą Konferencją Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK).

Głównym organizatorem Kongresu BIO 2016 był Wrocławski oddział PTBioch, z przewodniczącym Dariuszem Rakusem, kierownikiem Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego na czele. Dzięki gościnności Wydziałów Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego wszystkie sesje Kongres BIO 2016 odbyły się w budynkach Kampusu Grunwaldzkiego. Natomiast inauguracja wydarzenia miała miejsce w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, w którym został wygłoszony również wykład Alexandra Wlodawera, dyrektora Laboratorium Krystalografii Makromolekuł w amerykańskim Narodowym Instytucie Raka (NCI).

Podczas Kongresu odbyło się ponad 130 wykładów w ramach dwudziestu dwóch sesji tematycznych poświęconych całemu spektrum zagadnień badanych przez współczesną biologię. W ramach sesji dyskutowano m.in. o zagadnieniach związanych z biotechnologią, inżynierią i biologią bakterii oraz komórki roślinnej i zwierzęcej, biologią oraz chemią kwasów nukleinowych i białek, reakcją komórek i narządów na stres, molekularnych aspektach rozwoju chorób nowotworowych, neurobiologią komórkową i molekularną, bioenergetyką, rolą białek nieustrukturyzowanych i enzymów wielofunkcyjnych w normie i stanach patologicznych, proteomiką ilościową, biologią syntetyczną i systemową, a także debatowano na temat bioinformatyki i zastosowań technik analitycznych w biomedycynie. Ponadto podczas Kongresu odbyły się sesje satelitarne, które dotyczyły tematów wpływu nauki na społeczeństwo oraz obecności kobiet w środowisku naukowym.

Kongres BIO był miejscem bezpośredniego kontaktu uczonych (w wydarzeniu wzięło udział ponad 550 naukowców z Polski i ze świata) i firm zagazowanych w produkcję i dystrybucję aparatury naukowej i odczynników niezbędnych do ich pracy. Wśród największych sponsorów kongresu znalazły się firmy Merck i Olympus.

fot. arch. organizatorów