Od jakości badań wód i ścieków zależą istotne decyzje środowiskowe, technologiczne i zdrowotne. Niezwykle ważne jest zatem uzyskiwanie miarodajnych, powtarzalnych wyników. Możliwe jest to dzięki metodom referencyjnym.

Analizy wód i ścieków należą do najczęściej prowadzonych badań w laboratoriach kontrolno-pomiarowych. Od ich jakości mogą zależeć istotne decyzje środowiskowe, technologiczne czy zdrowotne. W związku z powyższym niezwykle ważne jest uzyskiwanie miarodajnych, powtarzalnych wyników we wszystkich laboratoriach wykonujących dane badania. Temu celowi służą metody referencyjne, które są oparte o sprawdzone, precyzyjne, dokładne, czułe, selektywne i powtarzalne procedury gwarantujące odpowiednią jakość wyników.

Publikacja autorstwa prof. Rajmunda Michalskiego dostępna jest w wydaniu 11-12/2016 na str. 21-27.