Swoją działalność rozpoczęło rozbudowane laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych, należącego do międzynarodowej Grupy Famicord, jednego z największych i najszybciej rozwijających się wśród europejskich banków komórek macierzystych.

Swoją działalność rozpoczęło rozbudowane laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych, należącego do międzynarodowej Grupy Famicord, jednego z największych i najszybciej rozwijających się wśród europejskich banków komórek macierzystych.

Rozbudowa pozwoli na nawet czterokrotne zwiększenie wytwarzania produktów ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products) na bazie komórek macierzystych. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. przychody z tego źródła oraz terapii z wykorzystaniem ATMP wzrosły r/r blisko trzykrotnie, do ponad 4 mln zł. Produkty lecznicze ATMP bazują na komórkach mezenchymalnych, pozyskiwanych ze sznura pępowinowego. Znajdują zastosowanie w przypadku wielu groźnych chorób, przede wszystkim w obszarach neurologii, hematologii i okulistyki. Przeprowadzane z ich wykorzystaniem terapie polegają najczęściej na kilkukrotnym dożylnym lub dokanałowym podaniu określonej – zależnej przede wszystkim od masy ciała pacjenta i sposobu podania – liczby komórek macierzystych w postaci indywidualnie stworzonego produktu leczniczego.

W wyniku rozbudowy, powierzchnia laboratorium wzrosła z 730 do 1390 m2. Moce produkcyjne zwiększyły się dzięki temu nawet czterokrotnie. Przychody z usług wytwarzania produktów ATMP oraz terapii z ich wykorzystaniem wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. ponad 4 mln zł, co oznacza wzrost o 196% r/r.

- Do tej pory przeprowadzonych zostało w Polsce ok. 350 eksperymentalnych terapii z wykorzystaniem wytworzonych w naszych laboratoriach na indywidualne zamówienie produktów. Dotyczyło to ponad 40 różnych chorób. Kolejni pacjenci z Polski i zagranicy czekają w kolejce. Rozbudowa laboratorium pozwoli w znacznie większym stopniu odpowiedzieć na ich potrzeby – tłumaczy Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

W kwietniu tego rokudziałalność rozpoczął Instytut Terapii Komórkowych – joint venture nawiązany przez PBKM z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz osobą fizyczną pełniącą funkcję prezesa. Do tej pory hospitalizowanych w ramach terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem produktów ATMP było ponad 60 pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne, znane również jako ALS.

- Rozważamy rozszerzenie listy chorób, którymi będziemy się zajmować, natomiast naszym kluczowym celem jest wyselekcjonowanie chorób, w których wyniki eksperymentalnych terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych będą na tyle satysfakcjonujące medycznie, by uzasadniało to rozpoczęcie badań klinicznych. Mamy już pierwsze typy. Planujemy poszukiwać na ten cel finansowania zarówno z grantów, jak i od potencjalnych partnerów. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z zagranicznymi podmiotami
– mówi Jakub Baran. Negocjujemy również pierwszą umowę związaną z wytwarzaniem preparatów ATMP do próby klinicznej w jednym z krajów Europy Zachodniej – dodaje.

Źródło: PBKM