Kolejna edycja konferencji "Badania jakości wód i ścieków w praktyce" odbędzie się 17 listopada 2017 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD w Częstochowie.

Lokalizacja:
Częstochowa
Data rozpoczęcia:
17.11.2017
Data zakończenia:
17.11.2017
Strona www:
www.konferencja...

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania jakości wód i ścieków w praktyce" odbędzie się 17 listopada 2017 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD w Częstochowie.

Wśród omawianych zagadnień pojawią się m.in.:

- Znowelizowane polskie przepisy prawne a zalecenia UE i WHO,
- Zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarządzania ryzykiem,
- Ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę,
- Metodyki referencyjne a równoważne – sposoby potwierdzania równoważności,
- Pobieranie próbek wód i ścieków – najczęściej popełniane błędy,
- Zawartość wybranych jonów i metali w wodach mineralnych z różnych krajów europejskich,
- Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia w obszarze województwa śląskiego.

Swoje prelekcje wygłoszą m.in.: prof. Rajmund Michalski, mgr inż. Barbara Mulik i dr Izabela Chmielewska.

Konferencję adresujemy do kierowników i pracowników laboratoriów oraz środowiska naukowego, reprezentantów laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków, stacji sanitarno-epidemiologicznych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągów i kanalizacji, zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Więcej na stronie: www.konferencjalaboratorium.elamed.pl