Informujemy, że w rankingu Index Copernicus (ICV 2015) czasopismo "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" uzyskało 43,73 pkt.

Informujemy, że w rankingu Index Copernicus (ICV 2015) czasopismo "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" uzyskało 43,73 pkt. 

Punktacja za rok 2014 wynosiła 25,5 pkt.