Centrum NanoBioMedyczne oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji NanoTech Poland 2017, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2017 r. w Poznaniu.

Lokalizacja:
Poznań
Data rozpoczęcia:
01.06.2017
Data zakończenia:
03.06.2017
Strona www:
www.nanotechpol...

Centrum NanoBioMedyczne oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji NanoTech Poland 2017 Conference & Exhibition, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2017 r. w Poznaniu.

Konferencja NanoTech Poland 2017 jest adresowana do bardzo szerokiego grona odbiorców: pracowników naukowych, przedsiębiorców, doktorantów, studentów, brokerów technologii, innowatorów, przedstawicieli regionów, którzy są zainteresowani najnowszymi osiągnięciami i perspektywami rozwoju, jakie oferują nanonauka i nanotechnologia.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień nanotechnologii w obszarze energii, środowiska oraz biomedycyny, i zawierać się będzie w dwóch panelach tematycznych:

A. Zaawansowane nanomateriały

B. Nanobiomedycyna

Agenda konferencji uwzględnia wykłady plenarne, wykłady sekcyjne w dwóch równoległych panelach tematycznych oraz sesje posterowe, a także prezentacje firm.

Organizatorzy konferencji zapraszają również bardzo gorąco młodych naukowców rozpoczynających swoją karierę naukową do wzięcia udziału w Forum Młodych Naukowców, gdzie będą mieli okazję do zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć naukowych w krótkiej prezentacji ustnej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji pod adresem: www.nanotechpoland.amu.edu.pl