II Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS odbędzie się w dniach 18-19 maja w Dworze Dwikozy koło Sandomierza.

Lokalizacja:
Dwikozy koło Sandomierza
Data rozpoczęcia:
18.05.2017
Data zakończenia:
19.05.2017
Strona www:
www.microbs.pl

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Zadaniem każdej nauki jest odkrywanie nowych zależności, modernizacja tradycyjnego sposobu myślenia, uproszczenie i usprawnienie metod oraz funkcjonalizacja wyników. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest eksperymentatorstwo i innowacyjne myślenie, którego napędem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami z wielu różnych dziedzin. Biorąc pod uwagę rangę i rozległość mikrobiologii jako nauki, koniecznym jest stworzenie dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i pasjonatów mikrobiologii forum, które pozwoli na wymianę myśli i poglądów oraz zaowocuje szeroko pojętym rozwojem.

Celem II Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej MICROBS, która odbędzie się w dniach 18-19 maja w Dworze Dwikozy koło Sandomierza, jest umożliwienie uczestnikom przedstawienia wyników działalności naukowej, uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów w formie wystąpień ustnych, posterów naukowych oraz rozdziałów w monografii naukowej. Tym samym podejmą oni merytoryczną dyskusję nad naglącymi problemami i ekscytującymi możliwościami współczesnej mikrobiologii.

Z osiągnięć tej postępowej nauki korzystamy we wszystkich dziedzinach życia. Począwszy od produkcji żywności, w której od wieków stosuje się metody fermentacji, poprzez metody oczyszczania wody, kompostowania odpadów, wzbogacania gleb, produkcji i oczyszczania związków chemicznych po produkcję leków i szczepionek. Interdyscyplinarny charakter mikrobiologii skłania organizatorów do utworzenia ogólnopolskiej platformy wymiany wiedzy, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Podczas trwania konferencji na uczestników czeka również okazja do zwiedzenia Winnicy Sandomierskiej oraz degustacji lokalnych wyrobów fermentowanych np. kiszonej kapusty i ogórków. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia do 12 kwietnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.microbs.pl