Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą biologią stawonogów.

Lokalizacja:
Katowice
Data rozpoczęcia:
26.05.2017
Data zakończenia:
28.05.2017
Strona www:
www.arthropod.n...

W dniach 26-28 maja 2017 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się już po raz szósty Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD. Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą biologią stawonogów.

Celem Konferencji jest przedstawienie szerszej publiczności dokonań młodych naukowców w zakresie badań morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych i systematycznych stawonogów. Spotkanie stanowi niepowtarzalną okazję do prezentacji osiągnięć i postępów doktorantów, a także skłania do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również tworzenia przyszłych grup badawczych.

Stawonogi stanowią istotną grupę zwierząt odgrywającą ważną rolę jako wektory chorób, bioindykatory stanu środowiska i organizmy modelowe; ponadto wywierają olbrzymi wpływ na gospodarkę.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawuje Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget oraz Prezydenta Miasta Katowice dr Marcin Krupa.

Więcej informacji na: www.arthropod.new.us.edu.pl