Naukowcy z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opracowali nową technologię: „Sposób otrzymywania membran z tlenku grafenu lub jego pochodnych i celulozy”.

Naukowcy z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opracowali nową technologię: „Sposób otrzymywania membran z tlenku grafenu lub jego pochodnych i celulozy” (nr zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP P. 418265). Twórcami rozwiązania są: dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko i Marcin Musielak.

Produkowane tym sposobem membrany mogą być z powodzeniem używane do adsorpcji metali ciężkich i w konsekwencji do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń w wodzie i odciekach glebowych przy użyciu metod spektroskopowych. Wynalazek rzuca nowe światło na wszechstronne możliwości wykorzystania grafenu i jego pochodnych. Otrzymane w ten sposób membrany są trwałe zarówno w środowisku kwaśnym, jak i zasadowym oraz mogą być wielokrotnie regenerowane. Dodatkowym atutem jest nieskomplikowany i mniej czasochłonny proces produkcji membran.

Szczegółowych informacji nt. wynalazku i możliwości nawiązania współpracy przez zainteresowanych przedsiębiorców udziela Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.