W artykule przedstawiono przykładowe wymagania, jakie powinno się stawiać energooszczędnym systemom wentylacji laboratoriów na przykładzie Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

W literaturze fachowej, poradnikach i w internecie można znaleźć wiele informacji o różnych systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) budynków. W znaczącej większości dotyczą one jednak budynków mieszkalnych lub biurowych. Budynki laboratoryjne, z racji realizowanych w nich procesów technologicznych oraz nadrzędnej konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania, należą do bardziej skomplikowanych. W praktyce inwestorzy stają przed trudnym wyborem technologii lub całkowicie zdają się na projektantów, licząc, że dobrany system będzie spełniał ich oczekiwania, a przy tym będzie tani w eksploatacji. Brak świadomości roli inwestora oraz znaczenia precyzyjnie postawionych wymagań sprawia, że powstające budynki często nie odpowiadają oczekiwaniom użytkowników lub ich potrzeby są spełnione przy zbyt dużych kosztach eksploatacji, co z kolei zniechęca ich do stosowania nowoczesnych, energooszczędnych technologii, niesłusznie uznawanych za nieopłacalne.

W artykule przedstawiono przykładowe wymagania, jakie powinno się stawiać energooszczędnym systemom wentylacji laboratoriów na przykładzie doświadczenia zdobytego podczas budowy Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Zapraszamy do lektury! Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski, wydanie 3-4/2017, str. 14-18.