Centrum BioSep koncentruje się na prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu diagnostyki medycznej – wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i poszukiwania biomarkerów oraz monitoringu chemicznego i biologicznego.

WIZYTA W LABORATORIUM
Wydanie 3-4/2017

Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) to interdyscyplinarny ośrodek naukowo-edukacyjny, umiejscowiony w strukturach organizacyjnych Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN.

Działanie Centrum BioSep koncentruje się na tematyce z zakresu technik separacyjnych i szeroko pojętej bioanalityki, zwłaszcza na rzecz ochrony środowiska, oceny jakości produktów żywnościowych, diagnostyki medycznej czy analizy farmaceutycznej i biomedycznej. Odgrywa również rolę referencyjnego laboratorium badawczego z zakresu technik chromatograficznych, elektromigracyjnych i membranowych, z uwzględnieniem metod przygotowania próbek oraz walidacji i chemometrycznej analizy danych.

Zapraszamy do lektury!