W wydaniu 3-4/2017 po raz pierwszy na łamach czasopisma prezentujemy dział Instrukcje i Procedury. Rozpoczynamy od selekcji wariantów Salmonella opornych na środki dezynfekcyjne.

Instrukcję przygotowała dr Bożena Futoma-Kołoch wraz mgr Martą Książczyk. Bakterie Salmonella spp. mają zdolność do wykształcania mechanizmów warunkujących oporność na biocydy, przez co mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem!