Artykuł poświęcony jest oznaczaniu Clostridium perfringens metodą filtracji membranowej zgodnie z PN-EN ISO 14189:2016-10.

Clostridium perfringens to trafiająca do wody wyłącznie w efekcie skażenia fekalnego bakteria, której przetrwalniki są oporne na rutynowo stosowane procesy dezynfekcji chemicznej oraz inne niekorzystne warunki środowiskowe. Z uwagi na to, że przetrwalniki Clostridium perfringens mają mniejsze rozmiary niż oocysty pierwotniaków (np. z rodzaju Cryptosporidium), ich brak w wodzie pozwala domniemywać, że jest ona wolna od oocyst. Wykrycie Clostridium perfringens w próbkach wody uzdatnionej powinno prowadzić do oceny skuteczności procesu filtracji.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem autorstwa dr. Tomasza Szprychy z Pracowni Mikrobiologicznej, Laboratorium Centralne - Badanie Wody, AQUA S.A., Bielsko-Biała.