Prawo UE ciągle jeszcze nie objęło nowych technik edycji genomów konkretnymi regulacjami. A techniki są już stosowane na świecie do produkcji żywności – mówi prof. Janusz Bujnicki, jeden z ważnych doradców naukowych Komisji Europejskiej.

Prawo UE ciągle jeszcze nie objęło nowych technik edycji genomów konkretnymi regulacjami. A techniki są już stosowane na świecie do produkcji żywności – mówi prof. Janusz Bujnicki, jeden z ważnych doradców naukowych Komisji Europejskiej, którzy przygotowali w tym zakresie ekspertyzę.

Zespół siedmiorga ekspertów naukowych Komisji Europejskiej - Grupa Wysokiego Szczebla Mechanizmu Doradztwa Naukowego SAM-HLG - opracował pod koniec kwietnia dokument dotyczący nowych technik stosowanych w biotechnologii rolniczej. Tam w formie zrozumiałej nawet dla laików podsumowano obecną wiedzę o tym, jak biotechnologie pomagają przy tworzeniu nowych odmian roślin, zwierząt czy mikroorganizmów.

W ekspertyzie opisane są i porównane trzy grupy technik tworzenia nowych odmian organizmów: konwencjonalne techniki rozrodu (conventional breeding techniques, CBT), ustanowione techniki modyfikacji genetycznej (established techniques of genetic modification, ETGM) oraz nowe techniki rozrodu (new breeding techniques, NBT).

CBT to m.in.: krzyżowanie najlepszych osobników, sztuczna inseminacja czy transfer zarodków. Stosowanie tych technik nie budzi znaczących kontrowersji i jest uregulowane odpowiednimi przepisami.

Kolejną grupą są opracowane w XX wieku ETGM. Możemy je kojarzyć jako te techniki, które prowadzą do otrzymania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Stosowanie takich technik w rolnictwie jest już uregulowane przepisami, które w Unii Europejskiej są znacznie bardziej restrykcyjne niż w wielu innych uprzemysłowionych regionach świata.

Trzecią grupą są NBT, które zostały wprowadzone do użytku już w XXI wieku. Bazują one m.in. na edycji genów z użyciem systemów takich jak CRISPR-Cas9. Przy użyciu tych technik można wprowadzić do DNA zarówno niewielkie zmiany, takie jak mutacje występujące naturalnie, jak i użyć je do dużych zmian, np. wprowadzić do organizmu nowe geny. Stosowanie technik NBT, np. w produkcji żywności czy pasz, nie zostało jeszcze szczegółowo uregulowane w przepisach - ani unijnych, ani polskich.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce