Z uwagi na brak wyraźnie wskazanych reguł dotyczących gospodarowania odpadami biologicznymi przyjmuje się zasadę, że należy z nimi postępować tak jak z odpadami medycznymi.

Z uwagi na brak wyraźnie wskazanych reguł dotyczących gospodarowania odpadami biologicznymi przyjmuje się zasadę, że należy z nimi postępować tak jak z odpadami medycznymi. Powinny zostać opracowane i wdrożone wewnętrzne procedury uwzględniające właściwości powstających odpadów oraz specyfikę miejsc ich wytwarzania. Bardzo ważna jest również ścisła współpraca z odbiorcami odpadów.

Zapraszamy do lektury - Postępowanie z odpadami biologicznymi