Diagnostyka laboratoryjna, dzięki dynamicznemu rozwojowi, stanowi istotny element postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Rozwój pociąga za sobą pewne problemy, które wymagają przemyślanych decyzji i właściwych rozwiązań.

TEMAT NUMERU 7-8/2017

Diagnostyka laboratoryjna, dzięki dynamicznemu rozwojowi, stanowi istotny element postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Rozwój pociąga za sobą pewne problemy, które wymagają przemyślanych decyzji i właściwych rozwiązań. Przykładami są outsourcing usług laboratoryjnych czy zdalna autoryzacja wyników badań.

--------------------------------------------------------------------------

Celem artykułu jest zaakcentowanie aktualnych problemów diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. W pracy przedstawiono dane o laboratoriach diagnostycznych, obowiązujące akty prawne, omówiono laboratoryjne badania diagnostyczne, kontrolę jakości badań laboratoryjnych oraz proces kształcenia przed- i podyplomowego diagnostów laboratoryjnych.

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa prof. dr. hab. n. med. Macieja Szmitkowskiego!