Kolejna edycja konferencji "Badania jakości wód i ścieków w praktyce" odbyła się 17 listopada na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD w Częstochowie. Dziękujemy za duże zainteresowanie oraz liczne przybycie!

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania jakości wód i ścieków w praktyce" odbyła się 17 listopada na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD w Częstochowie.

Wśród omawianych zagadnień pojawiły się m.in.:

- Znowelizowane polskie przepisy prawne a zalecenia UE i WHO,
- Zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarządzania ryzykiem,
- Ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę,
- Metodyki referencyjne a równoważne – sposoby potwierdzania równoważności,
- Pobieranie próbek wód i ścieków – najczęściej popełniane błędy,
- Zawartość wybranych jonów i metali w wodach mineralnych z różnych krajów europejskich,
- Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia w obszarze województwa śląskiego.

Więcej informacji na stronie: www.konferencjalaboratorium.elamed.pl