Wykorzystanie technik obrazowania mikroskopowego znacząco wzbogaca naszą wiedzę o strukturze obiektów w skali mikro oraz pozwala dostrzec i scharakteryzować dużo mniejsze obiekty, należące już do świata nanostruktur.

TEMAT NUMERU

Opracowanie prezentuje przykładowe wykorzystanie różnych technik mikroskopowych do obrazowania obiektów biologicznych. W przykładach zobrazowano komórki bakterii oraz komórki zwierzęce, a także ludzkie płytki krwi oraz nicienia Ceanor - habditis elegans. Do uzyskania obrazów wykorzystano techniki mikroskopii optycznej, w tym fluorescencyjnej, a także skaningowej mikroskopii elektronowej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii sił atomowych.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 9-10/2017 na str. 12-21.