Właściwe postępowanie z odpadami, tj.: wstępna ich segregacja, identyfikacja, przechowywanie oraz prowadzenie przejrzystej dokumentacji, powinno być stałym elementem dobrej praktyki laboratoryjnej.

Artykuł autorstwa dr inż. Agnieszki Kiersnowskiej z Politechniki Wrocławskiej został opublikowany w wydaniu 9-10/2017 na str. 54-56.

Zapraszamy do lektury!