Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW to międzywydziałowa jednostka, która jest wspólną przestrzenią badawczą biologów i chemików, gdzie realizowane są projekty interdyscyplinarne na pograniczu wielu dziedzin nauki.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW) jest ośrodkiem naukowo-badawczym zlokalizowanym na uniwersyteckim kampusie „Ochota” w Warszawie, powstałym dzięki realizacji projektu CENT 3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, PO IG (Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Całkowity kosz projektu wyniósł blisko 300 mln zł, co pozwoliło na stworzenie jednego z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych ośrodków badawczych w Europie. Na powierzchni ponad 21 tys. m² znajdują się laboratoria badawcze i pokoje naukowe oraz aule i pokoje seminaryjne. Przeszło 40 zespołów, w których pracuje ponad 150 naukowców, realizuje niemal 130 projektów badawczych o charakterze podstawowym i aplikacyjnym.

Projekt CENT 3 był realizowany przez dwie jednostki uniwersyteckie, Wydział Biologii oraz Wydział Chemii, i dzięki temu pracujący „pod jednym dachem” specjaliści z różnych dziedzin biologii i chemii podejmują się kompleksowego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów. Zespoły badawcze wykorzystujące nowoczesną infrastrukturę realizują wiele projektów przy współpracy z firmami komercyjnymi oraz instytucjami sektora publicznego. Efektem tej współpracy są międzynarodowe zgłoszenia patentowe oraz publikacje naukowe w renomowanych czasopismach.

Jednostka jest otwarta na współpracę międzywydziałową, międzyuczelnianą, jak również na współpracę z partnerami zewnętrznymi zarówno z sektora publicznego, jak i z biznesu.

Pełna relacja z wizyty dostępna jest w wydaniu 9-10/2017 na str. 59-64.

Zapraszamy do lektury!