Analiza i interpretacja wyników badania jakości wody do spożycia powinna opierać się na uznanych informacjach i praktykach zalecanych przez WHO w Wytycznych, a nie na błędnych lub niewłaściwie interpretowanych polskich przepisach.

Woda jest podstawowym i niezbędnym produktem spożywczym. Wiedza na temat zagrożeń związanych
z jej wpływem na zdrowie oraz sposób prowadzenia skutecznego nadzoru mającego na celu minimalizowanie potencjalnego ryzyka w ostatnich latach uległy znacznej zmianie. Od 2000 r. WHO jednoznacznie zaleca i propaguje prewencyjne podejście do bezpieczeństwa wody, oparte na zarządzaniu ryzykiem.

Zapraszamy do lektury artykułu mgr inż. Barbary Mulik, która jest doradcą ds. bezpieczeństwa wody, członkiem Komitetu weryfikacyjnego i redakcyjnego polskiego tłumaczenia Wytycznych WHO, a w latach 2014-2017 była członkiem Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.