Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej (edycja 2018).

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej (edycja 2018). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 30.01.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu.