Ardigen S.A., bioinformatyczna spółka-córka giełdowej Selvity, przyspieszy opracowanie personalizowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych znajdujących zastosowanie w wysokokomercyjnych obszarach immunoonkologii oraz mikrobiomu.

Ardigen S.A., bioinformatyczna spółka-córka giełdowej Selvity, przyspieszy opracowanie personalizowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych znajdujących zastosowanie przede wszystkim w wysokokomercyjnych obszarach immunoonkologii oraz mikrobiomu. Firma pozyskała w ostatnim czasie trzy dotacje unijne na łączną kwotę ok. 10 mln zł. Średni poziom refundacji wyniesie ok. 70%. Ardigen otrzymał pozytywną ocenę i rekomendację do udzielenia dofinansowania dla trzech projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszy z nich dotyczy pracy nad testami diagnostycznymi dedykowanymi immunoterapii nowotworów. Drugi jest związany z rozwojem przełomowej platformy projektowania metodą in silico składów probiotyków nowej generacji. Trzeci, realizowany wspólnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, dotyczy stworzenia Mapy Mikrobiomu Polski. Przyznane środki pozwolą na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez kolejne trzy lata. Ma to doprowadzić do opracowania innowacyjnych, własnych produktów biotechnologicznych o wysokim potencjale komercyjnym. To właśnie tego typu produkty mają w przyszłości tworzyć wysoką wartość Ardigen.

Źródło informacji: InnerValue Investor Relations