Wywiad z prof. Ewą Bulską − dyrektorką Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz Przewodniczącą Rady Metrologii; chemiczką, której działalność naukowa i organizacyjna stanowi istotny wkład w rozwój nauki i technologii na świecie.

Zapraszamy do lektury! >>