W artykule scharakteryzowano istotę żywności genetycznie modyfikowanej, aspekt legislacyjny, jej przykłady oraz opisano szanse i zagrożenia związane z jej stosowaniem.

Żywność genetycznie modyfikowana wzbudza od dłuższego czasu wśród konsumentów na całym świecie szereg kontrowersji natury etycznej oraz zdrowotnej. Produkcja GMO stała się już faktem, dlatego ważne jest, aby w jak największym stopniu przybliżyć jej istotę oraz potencjalne konsekwencje wywołane jej obrotem. Najwięcej obaw wzbudza niedostateczna wiedza odnośnie konsekwencji rozpowszechniania żywności GMO w środowisku oraz jej wpływu na zdrowie człowieka w przyszłości.