Konferencja "Nowoczesne laboratorium w ochronie środowiska" odbędzie się 12–14 czerwca w Copernicus Toruń Hotel****.

Organizacja spotkania dla specjalistów z branży laboratoryjnej jest wynikiem postulatów zgłaszanych podczas organizowanych przez Firmę ABRYS innych konferencji z zakresu ochrony środowiska. Stworzyliśmy więc pierwszą konferencję dla osób nadzorujących, kierujących oraz pracujących w laboratoriach ochrony środowiska.

Główne tematy konferencji to:

  • sytuacja prawna działania laboratoriów w Polsce, w tym nowelizacja normy ISO/IEC 17025, zmiany w prawie wodnym oraz planowana ustawa odorowa,
  • odpowiedź na pytanie jak uczynić laboratorium dochodowym elementem przedsiębiorstwa,
  • doświadczenia praktyków zarządzających laboratoriami w ochronie środowiska,
  • najnowsze techniki i metody badawcze, przydatne w laboratorium ochrony środowiska.

Konferencja jest skierowana do kierowników, pracowników, analityków, laboratoriów Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, Zakładów Gospodarowania Odpadów, instytutów naukowych, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, sanepidów, uczelni, specjalistów ds. jakości wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów i administracji publicznej.

Organizatorzy