Konferencja naukowo-szkoleniowa "Badania jakości wód i ścieków w praktyce", Częstochowa, 18 listopada 2016 r.