II Konferencja "Badania jakości wód i ścieków w praktyce", 17 listopada 2017 r., Częstochowa