RADA NAUKOWA I RECENZENCI
- prof. dr hab. Dagna Bobilewicz, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, WUM
- prof. dr hab. Teresa Fortuna, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności UR w Krakowie
- prof. dr hab. med. Jerzy Janecki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie
- prof. dr hab. Andrzej Małecki, Katedra Chemii Nieorganicznej AGH w Krakowie
- prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak, Zakład Analizy Wody i Gruntów UAM w Poznaniu
- prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie
- prof. dr hab. Barbara Żupańska, IHIT w Warszawie
- dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. UWr, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, UWr
- dr hab. Lesław Juszczak, prof. UR, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności UR w Krakowie
- dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
- dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ, Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ
- dr hab. Marcin Frankowski, Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii, UAM w Poznaniu
- dr hab. Beata Grabowska, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych AGH w Krakowie
- dr hab. Magdalena Jabłońska-Czapla, IPIŚ PAN w Zabrzu
- dr n. med. Jolanta Antoniewicz-Papis, Zakład Transfuzjologii, IHIT w Warszawie
- dr n. med. Brygida Beck, Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med
- dr Bożena Futoma-Kołoch, Zakład Mikrobiologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, UWr
- dr n. wet. Katarzyna Kosek-Paszkowska, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta UP we Wrocławiu
- dr n. wet. Tomasz Zaręba, Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
- dr Anetta Zioła-Frankowska, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, UAM w Poznaniu