Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2012
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2012

Interdyscyplinarny obszar badań materiałowych to wiodący temat niniejszego wydania „Laboratorium”. Serdecznie zapraszam do lektury rozmowy z prof. dr. hab. Markiem Kowalczukiem, członkiem Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, który w wywiadzie z redakcją (str. 8-10) prezentuje m.in. właściwości polimerów – przyszłości materiałów biodegradowalnych. W dziale „Audyt” publikujemy reportaż z wizyty w laboratoriach odlewni Brembo Poland, w którym przybliżone zostały poszczególne etapy procesu produkcji układów hamulcowych (str. 14-16), co podczas spotkania z redakcją przybliżyli pracownicy laboratorium. Zapraszam do zapoznania się z publikacją "Spoiwa polimerowe dla odlewnictwa", autorstwa dr Beaty Grabowskiej, która na stronach 52-55 omawia wybrane metody badań spoiw polimerowych stanowiące przegląd nowoczesnych technik pomiarowych, wychodzących naprzeciw rosnącym oczekiwaniom branży i ekologii. W dziale „Laboratorium środowiskowe” przeczytają Państwo m.in. o metodyce jakościowego i ilościowego oznaczania wybranych pierwiastków w glebach techniką EDXRF na przykładzie gleb z obszaru poprodukcyjnego na Górnym Śląsku. Badania opisują: dr Magdalena Jabłońska we współpracy z mgr. inż. Sebastianem Szopą, pracownicy laboratorium Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Przed Państwem czas wielu interesujących dla branży wydarzeń. W dniach 4-7 oraz 14-16.03 będziemy mieli okazję spotkać się z Państwem w Poznaniu podczas Wspólnej Konferencji Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, następnie na 24. Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED. W imieniu własnym i organizatora zapraszamy do udziału w XVIII Targach AUTOMATICON (20- 23.03), XIV Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz współtowarzyszących im Targach Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2012 (28-30.03) w Warszawie. Będzie nam miło spotkać się z Państwem także podczas 23. edycji Międzynarodowych Targów Analityki Instrumentalnej, Technik Laboratoryjnych i Biotechnologii ANALYTICA w Monachium (17-20.04) oraz VIII Konferencji Naukowej „Chromatografia Jonowa 2012”, organizowanej w Katowicach przez stale współpracujący z redakcją „Laboratorium” Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN z Zabrza oraz firmę Metrohm Polska Sp. z o.o. (25-26.04). Elżbieta Kowacka redaktor naczelna

ROZMOWA

Badania materiałów makrocząsteczkowych

Z prof. dr. hab. Markiem Kowalczukiem, członkiem Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, kierownikiem projektu „Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu” o badaniach nad wytwarzaniem i właściwościami polimerów, przyszłości materiałów biodegradowalnych oraz aktualnych działaniach podejmowanych przez Centrum rozmawia redaktor naczelna Elżbieta Kowacka.

AUDYT

Badanie materiałów żeliwnych

W 2011 roku w Dąbrowie Górniczej została otwarta już druga odlewnia żeliwa należąca do włoskiego koncernu Brembo – lidera w dziedzinie produkcji układów hamulcowych wszystkich typów pojazdów. Zakład ten, podobnie jak ten otwarty w 2005 roku, specjalizuje się w odlewaniu tarcz hamulcowych z żeliwa nisko- i wysokowęglowego. Po odlewni redakcję naszego czasopisma oprowadzają kierownik działu jakości i kierownik laboratorium.

W laboratorium

Bezpieczeństwo w laboratorium mikrobiologicznym

Bezpieczeństwo w laboratorium mikrobiologicznym jest kluczowym elementem wpływającym na jego kształt. Zarówno procedury badawcze, sposób prowadzenia badań, jak i meble i aparatura muszą odpowiadać międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. W laboratoriach mikrobiologicznych możemy wyróżnić dwa rodzaje bezpieczeństwa: osobiste – użytkowników i otaczającego środowiska.

Laboratorium medyczne jako podmiot leczniczy

W Polsce od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowa ustawa o działalności leczniczej. Ma ona istotny wpływ na polski system ochrony zdrowia. Laboratorium medyczne jest obecnie przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych pojęć i regulacji prawnych Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także jej konsekwencji dla laboratoriów medycznych.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Quorum sensing a patogeneza zakażeń - cz. I

Pseudomonas aeruginosa to powszechnie występujący w środowisku patogen oportunistyczny, który często przyczynia się do poważnych zakażeń u pacjentów z obniżonym poziomem odporności. Liczne przystosowania morfologiczne i fizjologiczne tej bakterii, a w szczególności zdolność do wytwarzania czynników wirulencji, znajdujących się pod kontrolą systemu quorum sensing, umożliwiają skuteczną kolonizację organizmu gospodarza. Dodatkowo naturalna oporność P. aeruginosa na stosowane w terapii antybiotyki utrudnia skuteczne zwalczanie zakażeń wywoływanych przez te bakterie.

Nabywanie oporności na antybiotyki przez bakterie

Rozwój chemioterapii będący konsekwencją odkrycia antybiotyków niósł nadzieję na skuteczne zwalczanie wielu infekcji wywoływanych przez drobnoustroje. Okazało się jednak, że na całym świecie rośnie odsetek opornych szczepów na wiele antybiotyków. Przyczyną takiego zjawiska jest swoista zdolność drobnoustrojów do obrony przed destrukcją. Dzięki wyspecjalizowanym mechanizmom wymiany elementów genetycznych, oporność może być również nabywana przez inne gatunki bakterii, nawet te niespokrewnione ze sobą i niewytwarzające inhibitujących substancji, a wręcz na nie wrażliwe.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Tripolifosforan sodu - wypełniacz aktywny środków piorących

Tripolifosforan sodu stosowany w środkach czystości pełni rolę wypełniacza aktywnego. Oddziałuje on ze wszystkimi składnikami proszku do prania, przez co wzmaga ich działanie i chroni związki powierzchniowo czynne przed działaniem jonów wapnia i magnezu, a wybielacze – przed działaniem metali ciężkich. Nie znaleziono i nie opracowano innego pojedynczego związku chemicznego, który spełniałby tak wiele różnych funkcji jako aktywny dodatek nowoczesnych proszków do prania.

Spoiwa polimerowe dla odlewnictwa - metody badań

W zakresie inżynierii procesów odlewniczych obserwuje się wzrost wymagań związanych z parametrami technicznymi, ekologicznymi oraz ekonomicznymi spoiw polimerowych. Fakt ten sprzyja opracowaniu technologii z wykorzystaniem nowych środków wiążących oraz modyfikacji już stosowanych. Metody badań spoiw polimerowych opisane w niniejszym artykule stanowią przegląd nowoczesnych technik pomiarowych, które wychodzą naprzeciw coraz większym oczekiwaniom stawianym przez przemysł i ekologię.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

EDXRF - użyteczne narzędzie w analizie próbek geologicznych

Celem niniejszej pracy było opracowanie metodyki jakościowego i ilościowego oznaczania wybranych pierwiastków w glebach techniką EDXRF. Metodę sprawdzono poprzez wyznaczenie takich parametrów, jak: powtarzalność, precyzja pośrednia oraz odzysk certyfi kowanego materiału referencyjnego NIST 2711. Przedmiotem badań były gleby z obszaru poprodukcyjnego powstałego po zlikwidowanej hucie w pobliżu koksowni w jednym z górnośląskich miast. Badania prowadzono w sezonie letnim 2008 roku.

Oznaczanie wanadu

W pracy omówiono występowanie wanadu w glebach, wodach, atmosferze i roślinach, jego wpływ na ich funkcjonowanie, a także przedstawiono wyniki oznaczania wanadu w próbkach środowiskowych z zastosowaniem czułych spektrofotometrycznych metod opartych na barwnych układach typu metal – odczynnik chromogeniczny – surfaktant oraz techniki ICP-OES.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Lepkościomierze

Spektrofotometry

Twardościomierze

PREZENTACJE

Karty produktów

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij