Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 5-6/2012
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 5-6/2012

Bieżące wydanie, którego tematem wiodącym jest żywność, woda i farmacja, rozpoczynamy od rozmowy z kierownikiem Zakładu Chemii, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego – prof. dr. hab. Łukaszem Kaczmarkiem, który w wywiadzie publikowanym na stronach 6-9 z wielką nadzieją wskazuje na możliwości dalszego rozwoju rynku leków generycznych i ich wpływ na gospodarkę. O cukrzycy stanowiącej ważny problem zdrowotny i społeczno-ekonomiczny krajów wysokorozwiniętych przeczytają Państwo w artykule autorstwa prof. dr hab. n. med. Joanny Odrowąż-Sypniewskiej oraz mgr Katarzyny Bergmann z Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, które szczególną uwagę zwracają na kluczową rolę badań laboratoryjnych w walce z chorobą (str. 28-31). W dziale Laboratorium przemysłowe publikujemy m.in. materiał poświęcony współczesnemu zastosowaniu lizozymu w medycynie, przemyśle i kosmetologii. Autorzy z Zakładu Mikrobiologii, Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego wskazują na bakteriobójcze działanie wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz na zastosowanie enzymu w produkcji serów, wina i piwa (str. 42-45). O wpływie aglomeracji miejskich na jakość wód powierzchniowych dowiedzą się Państwo z pracy dr. Artura Kowalskiego, dr Anetty Zioła-Frankowskiej oraz dr. Marcina Frankowskiego z Zakładu Analizy Wody i Gruntów Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w której przedstawiono wyniki badań stężenia rtęci, podstawowych anionów i sodu oraz parametrów fizycznych wód powierzchniowych rzek Odry i Warty (str. 63-65). Wszystkich Państwa zapraszam do lektury artykułu o spektrometrii mas, jako uniwersalnej technice analitycznej, która umożliwia analizę jakościową i ilościową zarówno prostych związków, jak i wysokocząsteczkowych biomolekuł, a dzięki połączeniu spektrometrii mas z technikami chromatograficznymi także analizę skomplikowanych mieszanin. Najważniejsze aspekty tej techniki zostały zaprezentowane na stronach 20-22. Dodatkowo zapraszam do zapoznania się z relacją z 3. Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, która odbyła się we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Spektrometrii Mas oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w dniach 4-7 marca 2012 r. (str. 79) w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich. Liczę, że uda nam się spotkać z Państwem podczas najbliższych wydarzeń branżowych, w tym na międzynarodowej konferencji biosektora – BIOCONNECT 2012, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 15-16 maja, oraz podczas V Ogólnopolskiego Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” w Lublinie (12-14 czerwca 2012 r.). Elżbieta Kowacka redaktor naczelna

ROZMOWA

Innowacyjne generyki przyszłością gospodarki

Z prof. dr. hab. Łukaszem Kaczmarkiem, kierownikiem Zakładu Chemii w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie, o innowacyjnych lekach generycznych, ich wpływie na gospodarkę oraz o zaawansowanych badaniach nad przeciwnowotworowymi indolochinolinami rozmawia redaktor naczelna Elżbieta Kowacka.

AUDYT

Diagnostyka i nowoczesna technologia

Wprowadzanie zaawansowanych technologii to jeden z priorytetów Śląskich Laboratoriów Analitycznych (ŚLA), które wciąż modernizują swoje jednostki badawcze, aby jeszcze szybciej i dokładniej przeprowadzać badania diagnostyczne. Już wkrótce zostanie otwarta nowa pracowania analityczna ŚLA ze specjalną linią technologiczną, przeprowadzającą kompleksowe procedury badawcze. Po laboratorium redakcję oprowadzili Prezes Zarządu spółki oraz Kierownik laboratorium.

W laboratorium

Efektywna logistyka w farmacji

W artykule omówiono usprawnianie funkcjonowania firm branży farmaceutycznej, wewnątrz i w kontaktach z ich klientami, przez stosowanie narzędzi e-gospodarki, w tym wdrażanie automatycznej identyfikacji poprzez kody kreskowe i etykiet logistycznych oraz Elektronicznej Wymiany Danych, zgodnie z globalnymi standardami systemu GS1. Omówiono także stosowanie globalnych identyfikatorów leków i wyrobów medycznych: GTIN, globalnych identyfikatorów firm – GLN i jednostek logistycznych – SSCC.

Spektrometria mas – uniwersalna technika analityczna

Spektrometria mas jest jedną z najpopularniejszych technik analitycznych. Umożliwia ona analizę jakościową i ilościową zarówno prostych związków, jak i wysokocząsteczkowych biomolekuł, a dzięki połączeniu spektrometrii mas z technikami chromatograficznymi także analizę skomplikowanych mieszanin. Najważniejsze aspekty tej techniki zostaną zaprezentowane w niniejszej pracy.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Diagnostyka laboratoryjna cukrzycy

Cukrzyca stanowi ważny problem zdrowotny i społecznoekonomiczny krajów wysoko rozwiniętych. Zarówno wczesna diagnoza, jak i właściwe monitorowanie pacjenta, w których kluczową rolę odgrywają badania laboratoryjne, są bardzo istotne w walce z chorobą. W dobie wzrastającej zachorowalności na cukrzycę warto zwrócić także uwagę na wykorzystanie badań laboratoryjnych, oceniających wczesne zaburzenia gospodarki węglowodanowej i ryzyko choroby.

Mikromacierze w hematologii

Mikromacierze znajdują coraz szersze zastosowanie w biologii, medycynie oraz w diagnostyce. Ważnym kierunkiem badawczorozwojowym jest zastosowanie mikromacierzy w diagnostyce hematologicznej, gdzie pozwalają one m.in. identyfikować geny istotne w patogenezie nowotworów hematoonkologicznych czy opracowywać nowe leki na podstawie oceny ekspresji genów w komórkach nowotworowych.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Współczesne zastosowania lizozymu w medycynie, przemyśle i kosmetologii

Lizozym to enzym o masie 14,4 kDa katalizujący hydrolizę wiązań β-1,4-glikozydowych pomiędzy N-acetyloglukozaminą i kwasem N acetylomuraminowym w mureinie. Lizozym współdziała z białkami układu dopełniacza w bakteriobójczej aktywności surowicy. Enzym ten wykazuje głównie bakteriobójcze działanie wobec bakterii Gram-dodatnich i w mniejszym stopniu wobec bakterii Gram-ujemnych. Lizozym ma zastosowanie w produkcji serów, wina i piwa, jako konserwant – E1105.

Wytrzymałość na ściskanie betonów wysokopopiołowych

W artykule przedstawiono analizę wyników badań betonów wysokopopiołowych przechowywanych w komorze klimatycznej oraz w wodzie. Otrzymano rożne wyniki badań wytrzymałości betonów o tej samej recepturze, lecz przechowywanych w dwóch rożnych środowiskach, pozwalające zakwalifikować badane betony do rożnych klas wytrzymałości na ściskanie. Potwierdzono znaczenie pielęgnacji wilgotnościowej podczas dojrzewania i twardnienia – szczególnie betonów wysokopopiołowych.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Promieniowce termofilne

Promieniowce termofilne (Thermoactinomycetes) to ciekawa grupa bakterii, która dotychczas nie była opisywana w polskim piśmiennictwie. W jej obrębie można wyróżnić tylko jeden rodzaj, którym jest Thermoactinomyces sp. Są to bakterie Gram-dodatnie, w większości tlenowce, kwasoodporne, zbudowane ze strzępek tworzących „grzybnie”, z których mogą wyrastać strzępki zwane sporangioforami, ze sporami służącymi do rozprzestrzeniania się. Najczęściej izolowane są z gleby, kompostu, torfu i wody. Obecne są także w nawilżaczach i klimatyzatorach, ale również wykrywa się je w płucach i plwocinach ludzi i zwierząt. U ludzi mogą być też przyczyną chorób układu oddechowego.

Utylizacja i zarządzanie odpadami w laboratoriach mikrobiologicznych

Utylizacja i inaktywacja odpadów w laboratoriach mikrobiologicznych jest procesem uzależnionym od poziomu hermetyczności środowiska laboratoryjnego. Wymaga to opracowania odpowiednich procedur operacyjnych wynikających z dokonania analizy i oceny ryzyka badań oraz europejskich uwarunkowań normatywnych. Odpowiedni proces utylizacji odpadów wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno wewnątrz laboratoriów, jak również na bezpieczeństwo otaczającego środowiska.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Demineralizatory

Płyty grzewcze

Spektrometry mas

PREZENTACJE

Karty produktów

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij