Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2013
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2013

Interdyscyplinarny obszar badań materiałowych to wiodący temat niniejszego wydania „Laboratorium”. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałem w dziale „Audyt”, w którym redakcja we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej przedstawia badania materiałów i wyrobów budowlanych w Zespole Laboratoriów Badawczych IT B (str. 10-12). Redakcja „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” szeroko traktuje o branży, otwierając się tym samym na zagraniczne rynki, i tak w dziale „W laboratorium” przeczytają Państwo artykuł o skaningowej mikroskopii tunelowej jako powierzchniowej metodzie badawczej o atomowej rozdzielczości, autorstwa Piotra Ślęczkowskiego z Institut des NanoSciences de Paris – UMR 7588, Université Pierre et Marie Curie w Paryżu. Materiał powstał we współpracy z dr. hab. inż. Jerzym Żakiem, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach (str. 16-19). Zapraszam do zapoznania się z publikacją Badanie uziarnienia pigmentów ceramicznych, autorstwa dr Celiny Dziubak i mgr. inż. Piotra Taźbierskiego z Instytutu Ceramiki Materiałów Budowlanych w Warszawie, którzy na stronach 52-54 omawiają znaczenie uziarnienia surowców i półproduktów, wskazując na szczególną wagę pomiaru wielkości ziaren poniżej 100 μm. Autorzy podkreślają znaczenie uziarnienia, od którego zależą parametry barwy substratów, a w konsekwencji walory estetyczne i cechy użytkowe dekorowanych wyrobów. O autoklawizowanym betonie komórkowym – materiale izolacyjno-konstrukcyjnym powszechnie stosowanym w budownictwie – przeczytają Państwo w publikacji przedstawicieli Centrum Badań Betonów CEBET , którzy szczegółowo prezentują wyniki badań składu mineralnego, oznaczenia pH, naturalnej promieniotwórczości, wymywalności i immobilizacji metali ciężkich, wykazując, że jest to materiał bezpieczny, zapewniający dobre warunki dla zdrowia użytkowników obiektów i nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne(str. 68-70). Przed nami największe w Polsce wydarzenie w branży – XV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych oraz towarzyszące im targi CrimeLab – serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do bezpośredniego kontaktu z redakcją na stoisku E2 (10-12.04.2013 r., Warszawa). Nie zabraknie nas także podczas, organizowanej przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu we współpracy z firmą Metrohm Polska, IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Chromatografia jonowa 2013”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku.

AUDYT

Badania materiałów i wyrobów budowlanych w Zespole Laboratoriów Badawczych ITB

Prowadzone w strukturach Instytutu Techniki Budowlanej badania materiałowe, wykonywane z użyciem licznych technik badań fizycznych, chemicznych i mechanicznych, pozwalają na określenie wpływu struktury na właściwości materiałów oraz możliwości zapobiegania niepożądanym zmianom ich właściwości użytkowych.

W laboratorium

Skaningowa mikroskopia tunelowa - powierzchniowa metoda badawcza o atomowej rozdzielczości

Omawiana w niniejszym artykule skaningowa mikroskopia tunelowa była pierwszą metodą pozwalającą na badanie powierzchni z rozdzielczością mogącą osiągać poziom submolekularny. Taka precyzja daje możliwość monitorowania zjawisk zachodzących na granicy faz, które mają wielkie znaczenie dla rozwijającej się nanotechnologii oraz dla ulepszania obecnych procesów przemysłowych.

Akredytacja laboratoriów badawczych

Akredytacja laboratoriów badawczych powinna być prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 17025. O ile akredytacja nie budzi większych wątpliwości w laboratoriach komercyjnych, w przypadku laboratoriów działających w ramach struktur jednostek naukowych wątpliwości jest już wiele. Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy artykuł, w którym oceniono zalety i ograniczenia związane z akredytacją laboratoriów działających w jednostkach naukowych.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Clostridium difficile

Clostridium diffi cile jest patogenem odpowiedzialnym za szerokie spektrum zakażeń, od biegunki o różnym nasileniu do rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Obserwuje się wzrost przypadków ciężkich infekcji C. diffi cile związanych między innymi z pojawieniem się epidemicznego szczepu B1/NAP1/027. Jest bardzo ważne, aby diagnostyka laboratoryjna zakażeń C. diffi cile była precyzyjna i szybka, pozwalająca na rozpoczęcie właściwego postępowania terapeutycznego.

Nowe markery laboratoryjne ostrej niewydolności nerek

Ostra niewydolność nerek (ONN) jest stanem nagłego upośledzenia funkcji wydalniczej nerek. Obecnie diagnostyka ONN opiera się na oznaczeniach stężenia kreatyniny i współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR), których czułość i swoistość dla rozpoznania wczesnych stadiów ONN są ograniczone. W pracy przedstawiono charakterystykę wybranych nowych biomarkerów ONN: cystatyny C, NGAL, KIM-1, IL-18 i NAG.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Badanie uziarnienia pigmentów ceramicznych

W technologiach ceramicznych uziarnienie substratów – surowców i półproduktów – ma istotne znaczenie dla jakości wytwarzanych tworzyw. Zwłaszcza pomiar wielkości ziaren poniżej 100 μm nabiera szczególnego znaczenia. W przypadku pigmentów ceramicznych od uziarnienia zależą ich parametry barwy, a w konsekwencji walory estetyczne i cechy użytkowe dekorowanych wyrobów.

Metody chromatograficzne w analizie chemicznych zanieczyszczeń żywności

Żywność narażona jest na zanieczyszczenie substancjami chemicznymi. Substancje te występują w żywności w niewielkich stężeniach, dlatego też metody służące do analizy chemicznych zanieczyszczeń powinny charakteryzować się wysoką czułością oraz selektywnością. Kryteria te spełniają metody chromatograficzne. W artykule opisano wybrane metody chromatografi czne stosowane w analizie chemicznych zanieczyszczeń żywności.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Metody oznaczania boru w próbkach środowiskowych

W artykule przedstawiono charakterystykę podstawowych metod oznaczania boru w próbkach środowiskowych. Opisano wykonanie oznaczeń wybraną metodą oraz czynniki przeszkadzające w oznaczeniach. Przedstawiono zastosowanie poszczególnych metod i ich ograniczenia w analityce boru. Ponadto opisano występowanie boru w środowisku przyrodniczym oraz jego wpływ na roślinność i na organizmy żywe.

Metoda EDXRF w badaniu składu chemicznego gleby - cz. II

EDXRF jest tanią, niedestrukcyjną metodą. Zastosowanie tej techniki nie wymaga roztworzenia próbki do roztworu, jak w przypadku technik ASA czy ICP-MS. Najczęstszym sposobem przygotowywania próbek środowiskowych, takich jak: gleby, osady denne czy odpady, jest pastylkowanie z dodatkiem lepiszcza oraz stapianie w perły. W artykule przedstawiono krótki zarys tej techniki oraz sposobu przygotowania próbek w postaci pereł.

WYDARZENIA

Kalendarium wydarzeń

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij