Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2013
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2013

Biotechnologia jest dziedziną, która prężnie rozwija się na gruncie polskim, co ukazuje rozmowa wydania z przedstawicielami nowo powstałego Centrum Edukacji Bio-Medycznej z Poznania – Panią prezes Urszulą Mikiewicz oraz menedżerem projektów badawczo-rozwojowych dr. Maciejem Wierzbickim. Centrum kompetencyjne jest przykładem na innowacyjne połączenie nauki z biznesem, bowiem w placówce realizowane są projekty rozwojowe z zakresu szeroko pojętej biotechnologii, biomedycyny.

AUDYT

Centrum Edukacji Bio-Medycznej

Centrum Edukacji Bio-Medycznej to stosunkowo młoda spółka w branży biotechnologicznej, której działalność koncentruje się przede wszystkim na transferze technologii, rozwoju projektów badawczo-rozwojowych oraz działalności szkoleniowej, o czym opowiadają prezes firmy Urszula Mikiewicz oraz dr Maciej Wierzbicki, menedżer projektów badawczo-rozwojowych.

W laboratorium

Transfer metod analitycznych w przemyśle farmaceutycznym

Transfer metod analitycznych to projekt mający na celu potwierdzenie poprawności wyników otrzymywanych przez dwa laboratoria. Jest to proces wymagający zaangażowania oraz wiedzy ze strony laboratorium przekazującego i otrzymującego metody analityczne. Poprawne wyniki podczas transferu gwarantują elastyczność i odtwarzalność stosowanych metod.

Prawo i etyka w pracy diagnosty laboratoryjnego

Każdy diagnosta laboratoryjny ma obowiązek przestrzegania w swojej pracy prawa i etyki zawodowej. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych norm prawnych i etycznych obowiązujących diagnostów laboratoryjnych.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Komórki VBNC – wyzwanie dla nowoczesnej mikrobiologii

Już w 1883 roku, w publikacji „About detection methods for microorganisms in water”, Robert Koch przedstawił metodę płytkową do oznaczania żywych mikroorganizmów. Dziś metody hodowlane stanowią powszechnie stosowany, prosty pomiar liczby drobnoustrojów zdolnych do wzrostu na pożywkach płynnych lub agarowych. Jednak obecnie szacuje się, że klasyczne metody płytkowe pozwalają na oznaczenie zaledwie 0,001-0,3% składu populacji stanowiącej określony ekosystem. Wynika to przede wszystkim z obecności w tych środowiskach metabolicznie aktywnych szczepów, które jednak nie są zdolne do wzrostu w postaci kolonii na pożywkach agarowych [13, 28].

Identyfikacja mutacji w genach BRCA1 i BRCA2

Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 predysponują do zachorowania na nowotwór złośliwy piersi i jajnika. W populacji polskiej najczęściej stwierdza się występowanie mutacji c.5266dupC (5382insC) i c.181T>G (300T>G) w genie BRCA1. W artykule opisano przykłady zastosowania wybranych metod opartych na reakcji PCR do identyfikacji najczęstszych mutacji w genach BRCA1 i BRCA2.

Zastosowanie preparatów krwinek płytkowych w transfuzjologii

Płytki krwi są to najmniejsze elementy morfotyczne krwi aktywnie uczestniczące w hemostazie, regulacji napięcia mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych, a także w wielu procesach patologicznych. Przygotowanie preparatów płytkowych wymaga przestrzegania standardów zapewniających zarówno odpowiednią jakość, jak i bezpieczeństwo ich stosowania. Płytki powinny być dobierane i przetaczane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem pacjenta. Ocena skuteczności przetaczanych KKP opiera się na obserwacjach klinicznych oraz na ocenie wzrostu liczby płytek krwi mierzonego po godzinie lub po 20- 24 godzinach od przetoczenia.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Metody analiz organizmów zmodyfikowanych genetycznie

Analizy GMO umożliwiają identyfikację produktów żywnościowych, pasz i nasion pod kątem ewentualnej zawartości organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Mogą być one prowadzone przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej lub analizy chemicznej. Modyfikacja genetyczna może być wykrywana poprzez określenie obecności specyficznego białka, fragmentu DNA czy innego związku chemicznego lub struktur charakterystycznych dla GMO.

Analiza termiczna – podstawy, zastosowanie oraz porady praktyczne – cz. I

Analiza termiczna, jako grupa metod analitycznych, umożliwia pomiar zmian szeregu właściwości fizycznych i chemicznych materiałów w funkcji temperatury i czasu. Dzięki różnorodności jej odmian stanowi niezwykle przydatne narzędzie badawcze oraz znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, a w szczególności w analizie chemicznej substancji.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Metody jakościowe i ilościowe – usuwanie substancji ropopochodnych ze skażonych gleb

Skażenie gleb substancjami ropopochodnymi stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, wpływa niekorzystnie na produkcję roślinną. Wybór odpowiedniej metody oczyszczania skażonych terenów jest bardzo istotny ze względu na właściwości produktów naftowych. Ostatnio coraz szersze zastosowanie znajdują technologie oczyszczania oparte na metodach biologicznych. W pracy zostały przedstawione wybrane metody oczyszczania skażonych gruntów substancjami ropopochodnymi.

Nowoczesne metody dezynfekcji wody – cz. II

Woda jest jednym z ważnych odnawialnych zasobów naturalnych i cennym związkiem mineralnym. Woda pitna pozyskiwana jest głównie z wód powierzchniowych po uprzednich złożonych procesach jej oczyszczania i uzdatniania. Procesy te mają na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń chemicznych i mikrobiologicznych. Ważnym i końcowym etapem uzdatniania wody konsumpcyjnej jest jej dezynfekcja. Proces dezynfekcji wody może być przeprowadzony metodami chlorowania, ozonowania i/lub przy użyciu promieniowania ultrafioletowego.

Odpady pogórnicze – wpływ na wybrane pierwiastki w osadach dennych rzeki

W pracy przedstawiono wyniki badań nad zawartością wybranych pierwiastków w osadach dennych pobranych z rzeki Bytomki płynącej wzdłuż zwału odpadów pogórniczych Hałda Ruda w Zabrzu, jak również ich dystrybucję w poszczególnych frakcjach geochemicznych z wykorzystaniem sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej według Tessiera. Całkowitą zawartość pierwiastków określono, wykorzystując technikę EDXRF, natomiast ekstrahenty poszczególnych frakcji Tessiera oznaczano ilościowo za pomocą spektrometru ICP-MS.

Nanocząstki – występowanie i toksyczność – cz. I

Nanotechnologia to dziedzina zajmująca się wytwarzaniem nowych struktur lub elementów posiadających rozmiary w granicach od 1 do 100 nanometrów. Granicę 100 nm należy jednak traktować umownie, istnieją bowiem obiekty o większych rozmiarach (do około 250 nm), które zalicza się do kategorii większych nanocząstek. Dolną granicę wielkości nanocząstek stanowi rozmiar pojedynczych atomów i wyznacza się ją na około 0,2 nm. Nanomateriały charakteryzują się innymi właściwościami, mogącymi znacznie odbiegać od właściwości danych tlenków lub metali w stanie makroskopowym czy od właściwości pojedynczych cząsteczek lub atomów.

WYDARZENIA

Kalendarium wydarzeń

TELEOBIEKTYW

...a o nauce cicho

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij