Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 5-6/2014
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 5-6/2014

Diagnostyka laboratoryjna – temat wydania. Polecamy: audyt w Narodowym Instytucie Leków, technologie zrównoważone a koszty utrzymania laboratoriów, diagnostyka laboratoryjna jako świadczenie zdrowotne gwarantowane, LAMP – szybka i specyficzna detekcja patogenów oraz molekularne metody identyfikacji bakterii. W numerze: analiza termiczna wodnych spoiw polimerowych oraz szkła aktywne biologicznie.

SPIS TREŚCI

Spis treści

AUDYT

Narodowy Instytut Leków Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej oraz Zakład Mikrobiologii Molekularnej

Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”, reprezentowana przez redaktor naczelną Justynę Ptasznik, odwiedziła dwa zakłady funkcjonujące w Narodowym Instytucie Leków: Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej oraz Zakład Mikrobiologii Molekularnej.

W laboratorium

O kondycji polskiej diagnostyki laboratoryjnej - wywiad z dr. hab. n. med. Bogdanem Solnicą

Na tle innych krajów polska diagnostyka laboratoryjna wygląda całkiem dobrze. O kondycji laboratoryjnej diagnostyki medycznej w Polsce, propozycji licencjonowania laboratoriów oraz działalności PTDL opowiada redaktor naczelnej Justynie Ptasznik prezes Zarządu Głównego PTDL – dr hab. n. med. Bogdan Solnica.

Diagnostyka laboratoryjna jako świadczenie zdrowotne gwarantowane

Laboratoria medyczne wykonują usługi diagnostyki laboratoryjnej przede wszystkim dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ. Ubezpieczony pacjent ma prawo do świadczeń diagnostyki laboratoryjnej na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki diagnostyki laboratoryjnej jako usługi finansowanej z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

LAMP - szybka o specyficzna detekcja patogenów

W obecnych czasach istnieje potrzeba opracowywania szybkich, tanich i skutecznych metod diagnostycznych w celu wykrywania patogenów bakteryjnych, mogących stanowić mikrobiologiczne zanieczyszczenie np. produktów żywnościowych. Technika LAMP (ang. Loop-mediated Isothermal Amplifi cation) stwarza taką możliwość także poprzez specyficzną detekcję bakterii z rodzaju Salmonella w materiale pochodzenia organicznego.

Molekularne metody identyfikacji bakterii

Metoda identyfikacji drobnoustroju chorobotwórczego powinna odznaczać się wysoką czułością, a przede wszystkim wynik powinien być uzyskany w jak najkrótszym czasie, by jak najszybciej dobrać i włączyć odpowiednią terapię. Obecnie zastosowanie technik molekularnych umożliwia identyfikację mikroorganizmów niezależnie od tradycyjnych mikrobiologicznych metod hodowlanych lub serologicznych, czego zdecydowanymi zaletami są większa czułość i swoistość oraz znaczne skrócenie czasu procedur identyfikacji mikroorganizmów.

Wykorzystanie spektometrii ICP-MS w analizie próbek krwi i osocza ludzkiego

Spektroskopia mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie często pomaga lekarzom w rozwiązywaniu wielu problemów natury medycznej. ICP-MS należy do grupy metod analitycznych umożliwiających szybką analizę wielopierwiastkową nawet niewielkiej ilości próbki, charakteryzuje się niską granicą wykrywalności i dużą liniowością w szerokim zakresie stężeń. Analizy metali w płynach ustrojowych takich jak krew, osocze, mocz są prowadzone od wielu lat, aby dostarczyć informacji na temat toksyczności, narażenia na ryzyko ekspozycji, wpływu odżywiania na stan organizmu, a także jako narzędzie w diagnostyce wielu schorzeń. W pracy przedstawiono kilka przykładów zastosowania tej techniki w próbkach pochodzenia biologicznego.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Walidacja metod analitycznych wykorzystujących technikę HPLC w przemyśle farmaceutycznym

Walidacja metod analitycznych z wykorzystaniem techniki HPLC to działanie, które ma na celu potwierdzenie i udokumentowanie, że opracowana metoda analityczna spełnia założone kryteria akceptacji dobrane odpowiednio do jej zastosowania. Uszczegółowienie podejścia do walidacji metod wykorzystujących HPLC dla przemysłu farmaceutycznego odnajdujemy w wytycznych ICH.

Analiza termiczna wodnych spoiw polimerowych – tlenowa i beztlenowa degradacja termiczna

Podstawowe znaczenie dla charakterystyki polimeru ma określenie takich jego parametrów, jak: temperatura destrukcji, zeszklenia, topnienia, określonych ubytków masy czy przemian polimorficznych, które to decydują często o jakości produktu i jego zastosowaniu. Badaniom analizy termicznej (TG-DSC) poddano próbkę spoiwa polimerowego. Badania te miały na celu określenie zmian, jakie mogą zachodzić w masie odlewniczej w warunkach kontaktu z ciekłym metalem.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Zmiana aktywności enzymatycznej antyoksydantów biomarkerem stresu oksydacyjnego u organizmów żywych

Stres oksydacyjny u organizmów oddychających tlenowo związany jest z nadprodukcją w ich komórkach reaktywnych form tlenu (RFT), co może mieć szkodliwe i destabilizujące działanie w stosunku do struktur komórkowych, białek czy DNA. Obroną przeciw RFT są antyoksydanty, w tym enzymy takie jak: S-transferaza glutationowa, katalaza czy dysmutaza ponadtlenkowa, których zmiany aktywności mogą być biomarkerami stresu oksydacyjnego.

Szkła aktywne biologicznie

Wraz ze wzrastającą liczbą wykonywanych zabiegów operacyjnych rośnie zapotrzebowanie na nowe materiały implantacyjne, które mogłyby być wykorzystane zarówno w chirurgii, jak i w stomatologii. Dlatego tak ważny w ostatnich latach staje się rozwój technologii biomateriałów [2]. W artykule została poruszona kwestia m.in. szkieł bioaktywnych, krzemianowych i boranowych oraz ich zastosowania.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Pipety i końcówki do pipet

WYDARZENIA

Relacja z Targów Eurolab 2014

TELEOBIEKTYW

Jaki powinien być projekt?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij