Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2014
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2014

Life science – temat wydania. Polecamy: audyt w Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, modyfikacje strukturalne leków, filogenetykę molekularną oraz artykuł na temat lipopolisacharydu bakteryjnego jako obiektu najnowszych badań nad endotoksemią.

Ponadto numerze: diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń układu moczowego, bakterie octowe, leki z natury, bioluminescencyjny pomiar ATP, bionanokompozyty.

SPIS TREŚCI

Spis treści

AUDYT

Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”, reprezentowana przez redaktor naczelną Justynę Ptasznik, odwiedziła pracownie funkcjonujące w ramach Centrum Neurobiologii, które znajduje się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

W laboratorium

Filogenetyka molekularna - genom człowieka

Genom człowieka jest źródłem dowodów na zdarzenia na drodze ewolucji molekularnej człowieka. Analiza genomu pozwoliła zidentyfikować zmiany w DNA, które przyczyniły się do rozdziału (specjacji) linii człowieka i szympansa około 5 milionów lat temu. Genomika porównawcza to narzędzie pozwalające na wyjaśnianie ewolucyjnej historii chromosomów i genów oraz poznanie organizacji ludzkiego genome.

Ochrona pracowników przed zranieniami w laboratorium medycznym

Praca w laboratorium medycznym związana jest z ryzykiem zranienia ostrym narzędziem pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie nowych krajowych regulacji prawnych związanych z ochroną pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami w podmiotach leczniczych.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Modyfikacje strukturalne leków – nadzieja w walce z mikroorganizmami i nowotworami

W dobie antybiotykoterapii i chemioterapii komórki nowotworowe, bakteryjne oraz grzybicze stają się oporne na działanie medykamentów. Zsyntezowanie leków, które omijają mechanizmy oporności, nie zawsze prowadzi do pełnego sukcesu. Lekoterapia często wiąże się z niepożądaną reakcją polekową, powodującą różnorodne skutki uboczne. Wszystko to sprawia, że tak istotne staje się opracowanie systemu, który pozwoli wybiórczo niszczyć wyłącznie komórki nowotworowe, bakteryjne lub grzybicze.

Lipopolisacharyd bakteryjny jako obiekt najnowszych badań nad endotoksemią

Lipopolisacharyd (LPS) jest antygenem powierzchniowym występującym u bakterii Gram-ujemnych. Działanie LPS na organizm ludzki często rozpatrywane jest w kontekście sepsy, którą cechuje nadmierna odpowiedź zapalna w odpowiedzi na obecność endotoksyny. Niniejsze opracowanie zawiera najnowsze informacje o wpływie LPS na przebieg reakcji z udziałem białek sygnałowych w komórkach odpornościowych oraz o aktualnie prowadzonych badaniach klinicznych, w których uwzględnia się działanie prozapalne LPS. Podano także przykłady pochodnych LPS, stosowanych jako składniki szczepionek przeciwbakteryjnych, a także przykłady leków zapewniających ochronę w endotoksemii.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Bakterie octowe i ich wykorzystanie w biotechnologii

Bakterie kwasu octowego (ang. acetic acid bacteria – AAB) to ważna mikroflora w produkcji żywności i napojów, jak również w wielu procesach biotechnologicznych. Artykuł omawia przemysłowe procesy produkcji octu, kakao, celulozy bakteryjnej, a także inne, mniej znane produkty biokonwersji otrzymywane z udziałem AAB: syntezę gamma-laktonu kwasu L-gulonowego stosowanego do wytwarzania witaminy C, D-tagatozy – środka wypełniającego i słodzącego w produktach spożywczych, a także kwasu szikimowego – kluczowego prekursora w produkcji wielu antybiotyków.

BIOTECHNOLOGIA W PRZEMYŚLE

Bioluminescencyjny pomiar ATP – alternatywna metoda mikrobiologiczna w kontroli higieny

Pomiar adenozynotrójfosforanu jest stosowany m.in. do określenia warunków sanitarnych w przemyśle spożywczym, mieszkalnictwie czy w hotelarstwie. W przeciwieństwie do czasochłonnych i pracochłonnych klasycznych metod mikrobiologicznych umożliwia on szybkie otrzymywanie wyników. Ponadto test można wykonywać w warunkach poligonowych, a uzyskane dane stanowią podstawę do podejmowania określonych działań naprawczych i zapobiegawczych.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Bionanokompozyty – poszukiwanie nowych materiałów

W związku z poszukiwaniami nowych materiałów cechujących się ulepszonymi właściwościami, łatwą dostępnością oraz niską ceną w ostatnich latach odnotowano rozwój wielu nowych dziedzin nauki i przemysłu. Przeprowadza się próby modyfikacji dotychczas stosowanych tworzyw różnego rodzaju domieszkami. Szczególną uwagę poświęca się substancjom w skali nanometrycznej, których dodatek do danej matrycy zmienia radykalnie właściwości otrzymanego materiału.

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku

Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych jest międzynarodową umową mającą na celu ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę środowiska przed działaniem tych substancji. W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, właściwości oraz regulacji prawnych związanych z ich występowaniem w środowisku.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Przegląd chromatografów

WYDARZENIA

Relacje

TELEOBIEKTYW

Dlaczego nie mamy wielkich odkrywców?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij