Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2014
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2014

Laboratorium w Browarze Żywiec – audyt. W wydaniu: kontrola żywności - wybór metody badawczej, a wymagania klienta, bezpieczna żywność w świetle prawa, charakterystyka patogennych gatunków Yersinia, badania wymywalności substancji szkodliwych ze zużytych mas odlewniczych.  Polecamy: zastosowanie bakteriofagów i enzymów fagowycgh w produkcji żywności, teorię stabilności żywności, wodne epidemie - zagrożenia popowodziowe oraz zastosowanie luminometrii do wykrywania biofilmów w przemyśle spożywczym.

SPIS TREŚCI

Spis treści

AUDYT

Laboratorium w Browarze Żywiec

Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” reprezentowana przez Justynę Ptasznik i Aleksandrę Garniewską odwiedziła wyjątkowe laboratorium znajdujące się w Browarze Żywiec. Po Laboratorium oprowadzał redakcję kierownik Laboratorium Wiesław Michalski.

W laboratorium

Kontrola żywności – wybór metody badawczej a wymagania klienta

Żywność jest źródłem energii i składników odżywczych niezbędnych do zapewnienia zdrowia i prawidłowego rozwoju człowieka. W artykule poruszono kwestię kontroli żywności, skupiając się na wyborze metody badawczej w oparciu o wymagania klienta.

Bezpieczna żywność w świetle prawa

W procesie produkcji i kontroli bezpieczeństwa żywności ważną rolę odgrywają laboratoria. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Komory biologiczne – klasyfikacja i stosowanie

W źródłach prawnych i literaturowych dotyczących zagrożeń biologicznych stosowane są różne systemy klasyfikacyjne – zarówno te dotyczące czynników biologicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi i organizmów patogennych, jak i te dotyczące komór bezpieczeństwa (mikro)biologicznego. Różnice te nie są znaczące, niemniej dany system powinien być stosowany konsekwentnie.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X

Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X to bardzo rzadkie, wrodzone zaburzenie metabolizmu bardzo długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych. Dziecięca odmiana mózgowa charakteryzuje się ciężkim przebiegiem. Brak jest do tej pory skutecznej terapii.

Diagnostyka inwazyjnych zakażeń Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes jest czynnikiem etiologicznym szerokiej puli zakażeń o charakterze inwazyjnym i nieinwazyjnym. Od ponad 30 lat obserwuje się wzrost liczby inwazyjnych zakażeń tym patogenem. Izolacja S. pyogenes z jałowych płynów i tkanek wraz z poważnymi objawami klinicznymi stanowi o diagnozie inwazyjnych zakażeń GAS.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Badania wymywalności substancji szkodliwych ze zużytych mas odlewniczych

W artykule opisano metody badań wymywalności substancji szkodliwych ze zużytych mas formierskich. Przedstawiono wyniki oznaczeń substancji szkodliwych wymywanych ze zużytych mas ze spoiwem polimerowym. Stwierdzono, że zarówno masa wyjściowa, jak i zużyta charakteryzują się mniejszymi wartościami stężeń oznaczanych substancji w porównaniu do wartości stężeń oznaczonych dla mas z żywicą fenolowo-formaldehydową oraz żywicą mocznikowo-furfurylową.

Zastosowanie bakteriofagów i enzymów fagowych w produkcji żywności

Problem zabezpieczenia żywności przed patogennymi bakteriami, takimi jak Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus czy Salmonella enterica, od lat spędza sen z powiek producentom żywności, mikrobiologom i lekarzom. Wiele grup badawczych poszukuje rozwiązania tego problemu w zastosowaniu bakteriofagów litycznych oraz kodowanych przez nie enzymów o właściwościach przeciwbakteryjnych. Potencjalne możliwości zastosowania wirusów bakteryjnych oraz ich białek przedstawiono w niniejszym artykule.

Zastosowanie luminometrii do wykrywania biofilmów w przemyśle spożywczym

W celu zapewnienia wysokich standardów higienicznych wykrycie mikroorganizmów, które mogą stanowić późniejsze zanieczyszczenie produktu, powinno mieć miejsce jak najwcześniej. Jednak produkcja żywności odbywa się coraz częściej w zamkniętych systemach, gdzie muszą być stosowane procedury mycia w systemie CIP (ang. cleaning in place), czyli czyszczenia w miejscu, bez konieczności demontażu poszczególnych elementów instalacji. Dla tych systemów bardzo charakterystyczne są długie procesy technologiczne między kolejnymi procesami mycia i dezynfekcji. Taki model produkcji stwarza korzystne warunki do adhezji mikroorganizmów na wewnętrznych powierzchniach materiałów instalacyjnych oraz ich wzrost w postaci biofilmów.

Teoria stabilności żywności

Z punktu widzenia przetwórcy oraz konsumenta żywność powinna się cechować nie tylko szeroko pojętą wysoką jakością, ale również kluczową rolę przypisuje się jej stabilność zarówno w trakcie przetwarzania, jak i przechowywania. Stabilność żywności rozumiana jest jako brak zachodzenia niekorzystnych procesów o charakterze fizycznym, chemicznym, biochemicznym lub mikrobiologicznym prowadzących do pogorszenia jakości środków spożywczych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z aktywnością wody oraz przemianą szklistą jako dwoma podstawowymi koncepcjami stabilności przechowalniczej żywności.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Perfluorowane związki organiczne w środowisku

Perfluorowane związki organiczne to pochodne węglowodorów, w których kilka lub wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami fluoru. Ze względu na ich niezwykłe właściwości fizykochemiczne i mechaniczne są one powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu oraz w życiu codziennym. Związki te są przedmiotem badań z powodu ich rozpowszechnienia oraz trwałości w środowisku, jak i licznych doniesień na temat ich toksyczności i niekorzystnego wpływu na zdrowie człowieka. W pracy przedstawiono krótki opis ich powstawania, właściwości, zastosowań oraz metod oznaczania.

Surowce roślinne oraz zawarte w nich substancje aktywne biologicznie

Na przestrzeni ostatnich lat zaczęto zwracać coraz większą uwagę na surowce pochodzenia roślinnego. Są one bogatym źródłem substancji o działaniu antyutleniającym. Mają one za zadanie chronić komórki organizmu przed uszkodzeniem, które jest spowodowane działaniem wolnych rodników. Spowalniają także proces starzenia się organizmu. Wolne rodniki są przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych. Oprócz tego, że powstają w organizmie w wyniku procesów zapalnych, oddychania tlenowego, dostają się do niego wraz z zanieczyszczeniami powietrza, konserwantami lub pestycydami. Związki o właściwościach antyoksydacyjnych, zwłaszcza pochodzenia roślinnego, są niezbędnym źródłem diety każdego człowieka, ograniczają liczne zachorowania.

Wodne epidemie – zagrożenia popowodziowe

Woda jest niezbędnym składnikiem strukturalnym i funkcjonalnym wszystkich istot żywych. Ponadto dostępność do zasobów wodnych i jej dobrej jakości są podstawowym warunkiem rozwoju społeczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju. Niestety na całym świecie dostrzega się poważne problemy związane z gospodarką wodną i stanem sanitarnym wód naturalnych. Woda w środowisku może być nośnikiem licznych patogenów i tym samym stwarzać realne zagrożenia epidemiologiczne dla ludzi i zwierząt gospodarczych, powodując wybuchy wodnopochodnych epidemii.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Przegląd spektrometrów ICP-OES

WYDARZENIA

Kalendarium wydarzeń

TELEOBIEKTYW

Praca u podstaw

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij