Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2016
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2016

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - wizyta w laboratorium. Temat numeru: Biologiczna ocena nowych produktów innowacyjnych technologii autorstwa prof. Bogdana Walkowiaka. W wydaniu: termografia w inżynierii biomedycznej, współczesne systemy wykrywania broni biologicznej, bakteryjne pigmenty jako dobroczynne związki przyszłości. Polecamy: dobór odpowiedniego wyposażenia laboratorium chemicznego, rola modyfikatorów dodawanych do eluentów stosowanych w chromatografii jonowej oraz normy sanitarne w laboratoriach.

SPIS TREŚCI

Spis treści

TEMAT NUMERU

Biologiczna ocena nowych produktów innowacyjnych technologii

Opracowanie przybliża problem bezpieczeństwa użytkowania produktów innowacyjnych technologii, odwołując się do przykładów produktów wprowadzonych do środowiska w przeszłości, które do dziś stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka i jego środowiska. Ponadto przedstawiona jest hipoteza biologicznej identyfikacji produktów.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Bakteryjne pigmenty – dobroczynne związki przyszłości

Współczesny trend poszukiwań nowych, przyjaznych i bezpiecznych dla człowieka związków chemicznych skupia się na pozyskiwaniu ich z naturalnych źródeł. Obiektem intensywnych badań naukowych stały się pigmenty bakteryjne, wtórne metabolity. Naturalne barwniki są bardzo zróżnicowane strukturalnie. Najważniejsze z nich to izoprenoidy (tetraterpenoidy), pochodne pyroli (triitetrapyrole, pochodne indolu), a także pochodne fenazyn. Biopigmenty mogą mieć liczne atrakcyjne właściwości, tj.: terapeutyczne, antyoksydacyjne, immunomodulacyjne lub immusupresyjne. Większość z nich może znaleźć rozliczne zastosowania w medycynie i rolnictwie, a także w przemyśle spożywczym, tekstylnym, papierniczym, farmaceutycznym i kosmetyce.

Kontrola jakości szkła z recyklingu

Szkło może być wielokrotnie topione i używane w produkcji. Stosowanie szkła z recyklingu pozwala na obniżenie zużycia energii na proces produkcji, gdyż temperatura topnienia szkła jest niższa niż ta potrzebna do wytworzenia nowego szkła. Ponadto stosowanie szkła z recyklingu przyczynia się do zredukowania zanieczyszczeń powstających w procesie topnienia, np. emisji CO2.

Termografia w inżynierii biomedycznej

W artykule omówiono metodę termowizji, zwracając uwagę na zalety wynikające z jej zastosowania. Szczególnie podkreślono nieinwazyjność, powtarzalność wykonywania pomiarów oraz możliwość archiwizacji danych przy pomocy termogramów. Wskazano na przykładach możliwości zastosowania termowizji w wielu dziedzinach medycyny i fizykoterapii. Termowizja znalazła zastosowanie w medycynie jako metoda uzupełniająca diagnostykę, która może ukierunkować diagnozę, służyć do kontroli terapii i monitorować procesy patofizjologiczne. W fizykoterapii termowizja wykorzystywana jest do oceny skuteczności wykonywanych zabiegów, podczas których stosuje się wybrane parametry fizykalne, umożliwia jednorazową ocenę skuteczności zabiegu oraz śledzenie i ocenę zabiegów seryjnych.

Rola modyfikatorów dodawanych do eluentów stosowanych w chromatografii jonowej

Chromatografia jonowa, tak jak i każda inna metoda analityczna, ma określone ograniczenia. Dotyczą one przede wszystkim selektywności rozdzielania jonów w próbkach o złożonej matrycy oraz oznaczania jonów „nietypowych”. Najważniejsze czynniki wpływające na rozdzielanie analitów w chromatografii jonowej to: rodzaj fazy stacjonarnej i eluentu (jego skład, stężenie, pH, natężenie przepływu) oraz dodatki modyfikatorów do eluentów, które mogą przyśpieszać wymywanie z kolumny, a także poprawiać kształty pików jonów o długich czasach retencji.

Woda elektrolizowana – skuteczny i bezpieczny środek dezynfekcyjny w branży spożywczej

Woda elektrolizowana powstaje w wyniku elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu. Charakteryzuje się wieloma interesującymi właściwościami bakteriobójczymi. W związku z tym zastosowanie wody elektrolizowanej (EW) umożliwiło wykonanie kroku w przód w dziedzinie bezpieczeństwa mikrobiologicznego, w sektorze opieki zdrowotnej, w przemyśle spożywczym lub w rolnictwie. W artykule opisano proces powstawania wody elektrolizowanej oraz jej właściwości, istotne w kontekście poprawy jakości żywności. Dodatkowo przedstawiono przykłady zastosowań tej substancji w różnych gałęziach przemysłu spożywczego.

Współczesne systemy wykrywania broni biologicznej

Aby jak najszybciej wykryć atak bioterrorystyczny, należy dysponować możliwościami szybkiego i efektywnego nadzoru epidemiologicznego, systemem szybkiej diagnostyki i precyzyjnej identyfikacji czynników biologicznych. Broń biologiczna stała się orężem zagrażającym funkcjonowaniu wojska oraz ludności cywilnej, a groźba jej użycia we współczesnym świecie jest coraz bardziej realna. W pracy omówiono wybrane systemy oraz metody identyfikacji czynników broni biologicznej.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Dobór odpowiedniego wyposażenia laboratorium chemicznego

Wyposażenie laboratorium w meble laboratoryjne jest sporym wyzwaniem. Wśród dostępnych rozwiązań trzeba wybrać takie, aby praca w laboratorium była bezpieczna i komfortowa. Przy wyborze trzeba kierować się pracami, jakie będą w nim prowadzone. Inne rozwiązania zastosujemy do pomieszczeń z aparaturą analityczną, a inne do laboratorium studenckiego czy do prac syntetycznych.

WIZYTA W LABORATORIUM

Most pomiędzy nauką a przemysłem – Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Spośród inwestycji infrastrukturalnych nauki, jakie zrealizowano w ostatnich latach w Polsce, szczególną rolę odgrywają projekty, które znajdowały się na listach projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednym z takich dużych przedsięwzięć jest Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu (WCZT), które jest projektem inwestycyjnym środowiska naukowego Poznania.

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy – prawo pracy w laboratorium

Prawo pracy reguluje prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Od 22 lutego 2016 r. obowiązują ważne zmiany Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych regulacji prawa pracy dotyczących nawiązania i rozwiązania umowy o pracę.

Normy sanitarne w laboratoriach

Pracownicy laboratoriów powinni wiele uwagi przy podczas swojej pracy poświęcić zagadnieniom sanitarnym. Czystość i higiena gabinetu laboratorium to podstawa sukcesu. Im bardziej pracownicy dbają o laboratorium, tym większa nadzieja, że wyniki badań będą odpowiadały rzeczywistości.

WYDARZENIA

KALENDARIUM WYDARZEŃ

FELIETON NIEDZICKIEGO

Szansa czy pułapka?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij