Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2016
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2016

Temat numeru: analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych. Wizyta w laboratorium: Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach. W wydaniu: zastosowanie chemometrii do kontroli jakości używek, drzewa filogenetyczne jako przydatne narzędzie w procesie identyfikacji mikroorganizmów, czas pracy w laboratorium, przegląd chromatografów. Polecamy: wywiad z prof. Bogusławem Buszewskim, artykuł "Czy istnieje chemia analityczna bez chromatografii?".

SPIS TREŚCI

Spis treści

ROZMOWA NUMERU

Poznanie ma wymiar czasu

Rozmowa z prof. dr. hab. Bogusławem Buszewskim, przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

TEMAT NUMERU

Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych

Analityka pozostałości farmaceutyków w wodach ściekowych opiera się przede wszystkim na zastosowaniu technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas. Obok pobierania, przechowywania i transportu próbek do analizy niezwykle istotny jest etap dalszego przygotowania, który ma na celu w jak największym stopniu uproszczenie matrycy i wzbogacenie analitów. Pozostaje on szczególnym wyzwaniem w przypadku takich próbek jak ścieki surowe. W pracy omówiono problem występowania pozostałości farmaceutyków w środowisku, źródła ich emisji, obecność w oczyszczalniach ścieków oraz analitykę z uwzględnieniem technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas. Artykuł dostępny również w wersji anglojęzycznej.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Zastosowanie chemometrii do kontroli jakości używek

Chemometria należy do działu chemii i łączy elementy statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki i informatyki. Jest narzędziem umożliwiającym analizę wielowymiarowych danych i dokładną interpretację wyników. Znajduje zastosowanie w analityce chemicznej do kontroli jakości produktów spożywczych. W niniejszym artykule opisano zastosowanie narzędzi chemometrycznych do badań jakości popularnych używek: kawy, herbaty, wina oraz piwa. Przedstawiono wykorzystanie chemometrii do klasyfikacji używek, zależnie od ich rodzaju, pochodzenia geograficznego czy składu chemicznego.

Żywność minimalnie przetworzona

Żywność minimalnie przetworzona jest dobrym rozwiązaniem dla osób poszukujących zdrowych, świeżych oraz łatwych do przygotowania posiłków. Asortyment omawianej grupy produktów spożywczych obejmuje w głównej mierze owoce i warzywa oraz produkty pochodzenia zwierzęcego. Wysoka wartość odżywcza tych produktów wynika z charakteru procesu ich wytwarzania. Brak stosowania agresywnych metod utrwalania zapewnia zachowanie biologicznie aktywnych związków decydujących o wartości odżywczej produktów. W artykule omówiono cechy charakterystyczne żywności minimalnie przetworzonej, potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne oraz proces produkcji warzyw i owoców o niskim stopniu przetworzenia. Ponadto przeanalizowano nowoczesne metody utrwalania tego typu produktów.

Wybrane folie białkowe – charakterystyka

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych niesie ze sobą problemy ekonomiczne i techniczne, a ich spalanie bez odzyskiwania energii przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Dlatego w dalszym ciągu prowadzi się badania nad wykorzystaniem biodegradowalnych polimerów do wytwarzania przyjaznych dla środowiska opakowań. Biodegradowalne materiały mają wiele zalet, w porównaniu do materiałów z tworzyw sztucznych, takich jak: biodegradowalność, biokompatybilność, są również przyjazne dla środowiska. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę folii na bazie białek, stosowanych do pakowania i powlekania żywności.

Substancje ropopochodne – szlaki biodegradacji, toksyczność, bioremediacja

Substancje ropopochodne są powszechnie stosowane w różnych dziedzinach gospodarki, m.in. jako środki smarne i paliwa. Ze względu na coraz większą świadomość zagrożeń wynikających z niekontrolowanego przedostawania się substancji ropopochodnych do środowiska prowadzi się monitoring stanu gleb i wód narażonych na te zanieczyszczenia oraz zwraca się uwagę na wzrost biodegradowalności produktów ropopochodnych. Wyróżnia się trzy główne, otrzymywane na drodze destylacji, rodzaje frakcji ropy naftowej: benzyny, oleje napędowe i oleje silnikowe.

WIZYTA W LABORATORIUM

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach – laboratorium z wieloletnią tradycją

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska jest uznanym laboratorium w kraju, mającym wieloletnie doświadczenie w realizacji kompleksowych usług w zakresie badań laboratoryjnych.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Znaczenie jakości wody w analizach HPLC i LC-MS

W artykule przedstawiono wpływ jakości wody na analizy HPLC i LC-MS.

Czy istnieje chemia analityczna bez chromatografii?

Metody chromatograficzne są powszechnie stosowane zarówno na skalę preparatywną, jak i analityczną. Za prace związane z metodami chromatograficznymi wielokrotnie przyznawano Nagrody Nobla.

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Czas pracy w laboratorium

Czas pracy, związany z umową o pracę, jest istotnym elementem porządku pracy. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących czasu pracy w laboratoriach medycznych i niemedycznych.

Oświetlenie w laboratorium – normy i przepisy

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. W artykule przedstawiono normy i przepisy dotyczące oświetlania w laboratorium.

WYDARZENIA

Analytica 2016 – najważniejsze wydarzenie w branży

Podczas tegorocznej edycji targów Analytica, które odbyły się w Monachium 10-13 maja, swoje innowacje produktowe zaprezentowało 1244 wystawców z 40 krajów. Wydarzenie zgromadziło 35 000 osób zainteresowanych tematyką technik laboratoryjnych, analityki i biotechnologii.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia jonowa i techniki pokrewne”

Wysoki poziom wygłaszanych referatów, przedstawiciele świata Nauki z różnych krajów oraz duże zainteresowanie konferencją „Chromatografi a jonowa i techniki pokrewne” pokazują, że to międzynarodowe spotkanie jest ważnym punktem polskiej analityki chemicznej.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Dlaczego nas tego nie uczą?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij