Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2016
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2016

Temat numeru: kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie śladowej i specjacyjnej - od makro- do mikroanalityki. Rozmowa numeru z Lucyną Olborską, dyrektor PCA: Działania Polskiego Centrum Akredytacji - reakcja na potrzeby rynku. W wydaniu: oznaczanie czystości substancji farmaceutycznych techniką HPLC - znaczenie etapu przygotowania próbki, toksyczność rycyny, fortyfikacja żywności w niezbędne składniki odżywcze. Polecamy: badania wód i ścieków - metodyki referencyjne, kryteria oceny porównań międzylaboratoryjnych w mikrobiologii i przegląd spektrometrów.

SPIS TREŚCI

Spis treści

ROZMOWA NUMERU

Działania Polskiego Centrum Akredytacji – reakcja na potrzeby rynku

Rozmowa z Lucyną Olborską, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, o wpływie akredytacji na politykę publiczną, procesie ewaluacji, zmianach dotyczących nowelizacji normy 17025 i planach PCA na kolejne lata.

TEMAT NUMERU

Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie śladowej i specjacyjnej – od makro- do mikroanalityki

Oznaczanie coraz to niższych stężeń pierwiastków i ich form chemicznych w próbkach o złożonym składzie matrycy możliwe jest m.in. dzięki wykorzystaniu technik sprzężonych w analityce, łączących procesy rozdzielania z możliwością identyfi kacji i ilościowego oznaczania bardzo małych stężeń składników bionieorganicznych. Rozwój tych technik związany jest ze wzrostem znaczenia analizy specjacyjnej, co stanowi wyzwanie XXI w.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Badania wód i ścieków – metodyki referencyjne

Od jakości badań wód i ścieków zależą istotne decyzje środowiskowe, technologiczne i zdrowotne. Niezwykle ważne jest zatem uzyskiwanie miarodajnych, powtarzalnych wyników. Możliwe jest to dzięki metodom referencyjnym, które oparte są na sprawdzonych, precyzyjnych, dokładnych, czułych, selektywnych i powtarzalnych procedurach gwarantujących odpowiednią jakość wyników.

Oznaczanie czystości substancji farmaceutycznych techniką HPLC – znaczenie etapu przygotowania próbki

Na przykładach substancji czynnych, wytworzonych w Instytucie Farmaceutycznym, przedstawiono wybrane zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania próbek do oznaczania czystości substancji, z użyciem techniki HPLC.

Kryteria oceny porównań międzylaboratoryjnych w mikrobiologii

Na świecie funkcjonuje wiele różnych programów zewnętrznej kontroli jakości przeznaczonych dla laboratoriów mikrobiologicznych. W Polce Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej od wielu lat organizuje Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii – program POLMICRO.

Toksyczność rycyny

Rycyna pozyskiwana z nasion rącznika pospolitego jest jedną z najbardziej toksycznych trucizn. Jej właściwości toksykodynamiczne powodują, że może być wykorzystywana jako broń biologiczna poprzez skażenie wody lub żywności. Po raz pierwszy w celach bioterrorystycznych rycyna została użyta w morderstwie bułgarskiego dysydenta Georija Markowa.

Fortyfikacja żywności w niezbędne składniki odżywcze

Żywność fortyfikowana, dzięki swym właściwościom, może przyczynić się do kształtowania w społeczeństwie zdrowego stylu życia, a tym samym wpływać na poprawę kondycji psychofizycznej ludzi oraz polepszać stan zdrowia.

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Ustawa o produktach biobójczych

Z końcem 2015 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o produktach biobójczych. Ustawa stanowi obecnie fundamentalną regulację prawną w zakresie produktów biobójczych w Polsce i związana jest z oddziaływaniem prawa Unii Europejskiej na krajowe systemy prawne.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Spektroskopia w zarysie – od Snelliusa do układów sprzężonych

Każda z metod spektroskopowych ma wiele zalet, ale też pewne ograniczenia, przez co wybór danej metody determinuje konkretne zadanie analityczne.

Przegląd spektrometrów

WYDARZENIA

Przydatność kliniczna medycznej diagnostyki laboratoryjnej

Konferencja „Przydatność kliniczna medycznej diagnostyki laboratoryjnej” to kolejne z cyklu wydarzenie zorganizowane przez Medyczne Centrum Naukowo-Szkoleniowe BB-Med. Wzięło w nim udział ponad sto osób, wśród których znaleźli się zarówno diagności laboratoryjni, jak i lekarze.

II Kongres BIO

Podczas Kongresu odbyło się ponad 130 wykładów w ramach dwudziestu dwóch sesji tematycznych poświęconych całemu spektrum zagadnień badanych przez współczesną biologię.

Jubileusz 25-lecia Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

XXII Sympozjum „Doskonalenie pracy laboratorium” zorganizowane przez POLLAB 12-14 września w Zakopanem było nie tylko szansą na zdobycie aktualnej wiedzy i wymianę doświadczeń, ale także znakomitą okazją do świętowania jubileuszu 25-lecia Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych.

W trosce o rozwój polskich laboratoriów badawczych

O działalności i planach na przyszłość Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab przy okazji jubileuszu 25-lecia Klubu rozmawiamy z prezesem Andrzejem Brzyskim.

59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Chemicznego to wydarzenia, które co roku gromadzą niezwykle liczne środowisko chemików pracujących w ośrodkach naukowych oraz w jednostkach przemysłowych. Podobnie było tym razem. 19-23 września Poznań gościł ponad 800 osób zainteresowanych wymianą myśli naukowej i doświadczeń zawodowych.

Święto genetyki

Za nami V Polski Kongres Genetyki, jedyna w Polsce tak multidyscyplinarna płaszczyzna wymiany doświadczeń naukowych w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej oraz nauk pokrewnych.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Dukanie przy ekranie

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij