Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2017
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2017

Temat numeru: systemy wentylacji laboratoriów - wymagania projektowe, studium przypadku. NOWOŚĆ! Dział Osobowości: Naukowiec nie tylko na własny użytek - dr hab. Maciej Okrój; dział Instrukcje i procedury: Selekcja wariantów Salmonella opornych na środki dezynfekcyjne. W wydaniu: metody badania biofilmów w diagnostyce zakażeń, markery nowotworowe, funkcjonowanie i rola DNA - fakty i mity, opakowania aktywne i inteligentne w przemyśle spożywczym. Polecamy: laboratoria Centrum Metod Separacyjncyh i Bioanalitycznych (BioSep) - wizyta w laboratorium, przegląd wirówek laboratoryjnych.

SPIS TREŚCI

Spis treści

OSOBOWOŚCI

Naukowiec nie tylko na własny użytek

O zainteresowaniach naukowych, inspiracjach oraz największym życiowym sukcesie opowiada nam dr hab. Marcin Okrój z Zakładu Biologii Komórki, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TEMAT NUMERU

Systemy wentylacji laboratoriów – wymagania projektowe, studium przypadku

W artykule przedstawiono przykładowe wymagania, jakie powinno się stawiać energooszczędnym systemom wentylacji laboratoriów na przykładzie doświadczenia zdobytego podczas budowy Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

WIZYTA W LABORATORIUM

Interdyscyplinarne badania i nowoczesna aparatura – laboratoria Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych

Centrum BioSep koncentruje się na prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu diagnostyki medycznej – wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i poszukiwania biomarkerów oraz monitoringu chemicznego i biologicznego.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Metody badania biofilmów w diagnostyce zakażeń

Dobór techniki analitycznej do badania biofilmów jest zależny od wyposażenia konkretnego laboratorium mikrobiologicznego oraz celu przeprowadzanego badania. Duże znaczenie diagnostyczne będą miały techniki mikroskopowe, pozwalające na jednoczesną obserwację agregatów bakterii wraz z otaczającą je macierzą pozakomórkową. Artykuł dostępny również w wersji angielskiej.

Markery nowotworowe – ocena profilu badań refundowanych i pełnopłatnych

Badania poziomu markerów nowotworowych stają się z roku na rok badaniami popularniejszymi, a powszechna i nieograniczona dostępność usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej sprawia, że pacjenci coraz częściej sięgają po ten rodzaj diagnostyki.

Funkcjonowanie i rola DNA w komórce – fakty i mity

DNA jest materiałem gromadzącym i przekazującym informację na temat budowy i funkcji organizmów. Nasza wiedza na temat DNA, jego roli i funkcji w komórce nieustannie się powiększa. Jednak okazuje się, że lepsze poznanie cząsteczki DNA nie zawsze prowadzi do lepszego zrozumienia jej funkcji.

Bakterie Asaia sp. – interesujący model biologiczny

Bakterie należące do rodzaju Asaia stanowią szczególnie interesujący model biologiczny. Zdolności adaptacyjne tych drobnoustrojów pozwoliły im na przystosowanie do różnych warunków środowiskowych. Te warunkowo patogenne bakterie mogą stanowić zanieczyszczenie napojów bezalkoholowych.

Bakteryjne lotne związki organiczne – nowe możliwości w diagnostyce i terapii – cz. I

Lotne związki pochodzenia biologicznego mogą mieć charakter związków organicznych lub nieorganicznych i powstawać z produktów będących częścią metabolizmu pierwotnego lub wtórnego organizmów. Niezależnie od charakteru chemicznego związki lotne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu ekosystemów i oddziaływaniach między organizmami.

Opakowania aktywne i inteligentne w przemyśle spożywczym

Opakowania aktywne i inteligentne są nowatorskim przykładem rozwiązań w opakowalnictwie żywności. Technologia opakowań aktywnych została opracowana w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku produktów spożywczych, w którym zastosowanie inteligentnego opakowania pozwala na zachowanie optymalnej jakości przez dłuższy czas przechowywania. Wprowadzenie opakowań aktywnych/inteligentnych pozwoliło na wydłużenie przydatności do spożycia produktów, zachowanie ich lepszej jakości oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W artykule scharakteryzowano opakowania aktywne oraz inteligentne stosowanie w przemyśle spożywczym.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Szkło laboratoryjne – maszynowe mycie i dezynfekcja

Aby zachować funkcjonalność szkła laboratoryjnego, należy właściwie postępować w jego przygotowaniu do ponownego użytkowania. Najlepsze wyniki mycia i dezynfekcji najłatwiej jest osiągnąć za pomocą procesów maszynowych.

INSTRUKCJE I PROCEDURY

Selekcja wariantów Salmonella opornych na środki dezynfekcyjne

Selekcja bakterii opornych na środki dezynfekcyjne (biocydy) na skutek ich przedłużonego lub niekontrolowanego działania jest niebezpiecznym zjawiskiem. Bakterie Salmonella spp. mają zdolność do wykształcania mechanizmów warunkujących oporność na biocydy, przez co mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Wirówki laboratoryjne

WYDARZENIA

25 lat Klubu POLLAB

Uroczystość kończąca obchody jubileuszu 25-lecia działalności POLLAB-u, na którą zostali zaproszeni założyciele Klubu oraz osoby szczególnie zasłużone, odbyła się 12 stycznia 2017 r. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Kalendarium wydarzeń

FELIETON NIEDZICKIEGO

Jak zacząć wystąpienie publiczne?

Dobry początek to połowa sukcesu. Jak zacząć swoje wystąpienie? Czy moje słowa zostaną dobrze przyjęte? Czym zwrócić na siebie uwagę znużonych słuchaczy konferencji, uczestników seminarium lub małych dzieci na wykładzie podczas festiwalu nauki? Zapraszamy do lektury felietonu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij