Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2017
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2017

Temat numeru: jakość wody pitnej - analiza i interpretacja. W wydaniu: analiza chemiczna lipidów kutykularnych roślin wyższych i owadów, zastosowanie techniki sprzężonej LC-ICP-MS do oznaczania Cr(III) i Cr(VI) w zabawkach, zastosowanie reakcji PCR - przegląd aktualnie dostępnych polimeraz, bakteriofagi - innowacyjny czynnik chroniący żywność, identyfikacja pałeczek Y. enterocolitica - metoda biotypowania oraz postępowanie z odpadami komunalnymi. Polecamy: relację z wizyty w laboratoriach Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz badania zawartości wybranych składników mineralnych w europejskich wodach butelkowanych.

SPIS TREŚCI

Spis treści

TEMAT NUMERU

Jakość wody pitnej – analiza i interpretacja

Analiza i interpretacja wyników badania jakości wody do spożycia powinna opierać się na uznanych informacjach i praktykach zalecanych przez WHO w "Wytycznych dotyczących jakości wody do picia", a nie na błędnych lub niewłaściwie interpretowanych polskich przepisach.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Badania zawartości wybranych składników mineralnych w europejskich wodach butelkowanych – cz. I

Na przestrzeni ostatnich lat produkcja wód butelkowanych znacząco się zwiększyła, co spowodowane jest głównie zmianami nawyków żywieniowych, trendem zdrowego odżywiania, a także propagowaniem wód w mediach. Czy na pewno picie wód mineralnych jest opłacalne, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i ekonomicznych?

Analiza chemiczna lipidów kutykularnych roślin wyższych i owadów – cz. I

Pomimo znaczących różnic w budowie i funkcjonowaniu organizmów roślinnych oraz owadów zbliżony skład chemiczny oraz umiejscowienie lipidów kutykularnych sprawiają, że w obu przypadkach ich funkcje są zbliżone. Co więcej, podobieństwo chemiczne tych układów skutkuje zbieżnymi metodami ich izolacji, frakcjonowania oraz analizy chemicznej.

Zastosowanie techniki sprzężonej LC-ICP-MS do oznaczania Cr(III) i Cr(VI) w zabawkach

W pracy została opisana nowa metoda analizy specjacyjnej związków chromu na poziomie śladowym z użyciem techniki łączonej LC-ICP-MS zgodnie z normą PN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków. Obie formy chromu, Cr3+ i Cr6+, zostały rozdzielone w kolumnie anionowymiennej PRP X-100, 250 x 4,1 mm (10 μm) w czasie 10 min. Dokładność proponowanej metody została potwierdzona przez odpowiednie pomiary walidacyjne. Wartości granic wykrywalności wyznaczone dla tej metody wyniosły 3,8 ng/L dla Cr3+ oraz 2,2 ng/L dla Cr6+.

Bakteriofagi – innowacyjny czynnik chroniący żywność

Obecnie znanych jest szereg metod oraz czynników stosowanych w celu utrwalenia oraz przedłużenia trwałości produktów spożywczych. Jednak zastosowanie większości z nich wywiera mniejszy lub większy wpływ na wartość odżywczą oraz właściwości organoleptyczne produktu. Dlatego poszukuje się metod małoinwazyjnych, naturalnych, a przy tym bezpiecznych i skutecznych w procesie utrwalania, szczególnie żywności o niskim stopniu przetworzenia. Środkiem łączącym w sobie powyższe cechy są bakteriofagi, czyli rozpowszechnione w przyrodzie wirusy, o silnym potencjale antybakteryjnym.

Nanokrzemionka – bioperspektywa i potencjał przemysłowy – cz. II

W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca się cząstkom o wymiarach nano, które mają szeroki zakres zastosowań w przemyśle spożywczym, medycznym, ceramicznym i innych. Jedną z takich nanocząstek jest nanokrzemionka, której synteza biometodami zyskuje coraz większe zainteresowanie ze względu na ich ekonomiczność oraz neutralność wobec środowiska. W niniejszej publikacji przedstawiono formy występowania nanokrzemionki wykorzystywane podczas biokonwersji roślin, które są bogate w ten cenny składnik. Zaprezentowano również mechanizm jej biopozyskiwania w porównaniu z metodami chemicznymi i fizycznymi, a także jej szeroki zakres aplikacyjny.

Identyfikacja pałeczek Yersinia enterocolitica – metoda biotypowania

Yersinia enterocolitica jest czynnikiem etiologicznym jersiniozy, odzwierzęcej choroby zakaźnej szerzącej się wśród ludzi zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jest to heterogenny gatunek bakterii, skupiający szczepy sześciu biotypów różniące się stopniem patogenności. Biotyp 1A uznano za niepatogenny wobec ludzi, podczas gdy biotypy: 2, 3, 4, 5 wykazują słabą patogenność, a biotyp 1B – najsilniejszą. Na finalny proces identyfikacji Y. enterocolitica wpływ mogą mieć: zastosowana metoda, źródło oraz procedura izolacji szczepów. Jedną z procedur służącą do określenia potencjalnej patogenności jest metoda biotypowania, polegająca na ocenie zdolności wytwarzania enzymów czy rozkładania związków zawartych w podłożu.

Zastosowanie reakcji PCR – przegląd aktualnie dostępnych polimeraz

Podstawowe techniki genetyczne i molekularne znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, czasami bardzo odległych od genetyki. Rozwój inżynierii genetycznej nie byłby możliwy, gdyby nie reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR). Celem przeprowadzenia reakcji PCR jest uzyskanie specyficznego produktu amplifikacji. Podstawowym enzymem, niezbędnym do przeprowadzenia tych reakcji, jest polimeraza DNA. Obecnie dostępnych jest wiele typów polimeraz. Wybór odpowiedniej polimerazy jest bardzo ważny, bowiem od tego zależy poprawność prowadzonych badań i analiz. Zastosowanie odpowiedniej polimerazy zależy od tego, jakie jest przeznaczenie uzyskanego powielonego fragmentu DNA oraz z jakim rodzajem matrycy mamy do czynienia.

INSTRUKCJE I PROCEDURY

Postępowanie z odpadami komunalnymi

Niezależnie od charakteru prowadzonej działalności, specyfiki wykonywanej pracy, każdy z nas generuje odpady komunalne. Sprawnie działająca segregacja odpadów komunalnych zależy przede wszystkim od świadomości ekologicznej społeczeństwa.

WIZYTA W LABORATORIUM

Z tradycją w nowoczesność – Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku to doskonale wykwalifikowana kadra naukowa, wysoki poziom prowadzonych badań, znakomicie wyposażone laboratoria oraz ciekawa oferta edukacyjna. Wydział, tworzony przez Instytut Biologii oraz Instytut Chemii, jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim.

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Zasady krwiolecznictwa w świetle zmian przepisów

Krwiolecznictwo w Polsce jest uregulowane ustawowo, a także prawem Unii Europejskiej. Związane jest z działalnością publicznej służby krwi. Bardzo ważnym elementem krwiolecznictwa jest czuwanie nad bezpieczeństwem krwi. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad krwiolecznictwa w Polsce, w tym ostatnich zmian prawa w przedmiotowym zakresie.

WYDARZENIA

Podejście procesowe podczas XXIII Sympozjum Klubu Pollab

Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab odbyło się 11-13 września w Wiśle. Tym razem jego hasło przewodnie brzmiało „Podejście procesowe nowym wyzwaniem dla laboratoriów”. Aspekt podejścia procesowego został podniesiony w odniesieniu do nowelizacji normy ISO/ IEC 17025.

24. Sympozjum ITP oraz XI Polska Konferencja Chromatograficzna – sprawozdanie

Spotkanie pod hasłem „Chromatografia w farmacji i bioanalizie” odbyło się 10-13 września w Sopocie i Gdańsku.

Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego został zorganizowany we Wrocławiu 17-21 września. Patronat medialny nad Zjazdem objęło „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

Złożoność i postęp diagnostyki laboratoryjnej – XIX Zjazd PTDL

Organizowany co 4 lata Zjazd PTDL jest największym i najważniejszym wydarzeniem dla środowiska diagnostyki laboratoryjnej, połączonym z wyborem władz Towarzystwa na kolejną kadencję.

BioMillenium 2017 – spotkanie biotechnologów i mikrobiologów

Ponad dwa dni konferencji zaowocowały pełną inspiracji dyskusją nad trendami i rozwiązaniami we współczesnej biotechnologii i mikrobiologii oraz stały się okazją do nawiązania kontaktów umożliwiających efektywną współpracę.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Kiedy Polak dostanie Nobla?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij